Język polski dla obcokrajowców - podręczniki i lekcje

Wybierz poziom:
Cena:
82,00 

Start 1 Survival Polish – podręcznik studenta to materiał do nauki języka polskiego jako obcego dla początkujących. Zakłada pracę metodą bezpośrednią, bez języka ojczystego ucznia. Duży nacisk jest położony na utrwalanie konstrukcji potrzebnych w życiu codziennym oraz trening fonetyczny. Świadomie ograniczono materiał gramatyczny.

UWAGA! Pliki audio do pobrania ze strony https://startpolish.pl/audio/

Start 1 Survival Polish

SPIS TREŚCI:LEKCJA 1. Dzień dobry! LEKCJA 2. Moje biuro LEKCJA 3. Jestem głodny LEKCJA 4. W sklepie LEKCJA 5. Moja praca LEKCJA 6. Mój tydzień LEKCJA 7. Która jest godzina? LEKCJA 8. Miesiące i daty LEKCJA 9. Mam spotkanie LEKCJA 10. WeekendWYBÓR NAUCZANYCH TREŚCI1) Zawartość leksykalna i komunikacyjnaPrezentacja w relacjach zawodowych i towarzyskich Zakupy Zamawianie jedzenia w restauracji Zamawianie taksówki, pizzy, biletów Rezerwowanie biletów i stolika w restauracji Organizacja tygodnia pracy w firmie Rodzina2) Zawartość gramatycznaAlfabet Odmiana czasowników: być, nazywać się, mieć, pracować, iść, jechać, gotować, lubić, kupować, robić, spać, pić liczbie pojedynczej Narzędnik liczby pojedynczej Rodzaje gramatyczne rzeczowników i przymiotników w liczbie pojedynczej Liczebniki 0-1000 Zaimki wskazujące Zaimki pytajne Biernik rzeczowników i przymiotników w liczbie pojedynczej Zaimki dzierżawcze Miejscownik rzeczowników Przyimki z, na, w, do Liczebniki porządkowe Zdania złożone okolicznikowe przyczyny
Cena:
46,00 

Zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie podręcznika Start 1. Opiera się na identycznym materiale komunikacyjnym, leksykalnym i gramatycznym co podręcznik. Zawiera przy tym dodatkowe ćwiczenia pozwalające utrwalić nabyte umiejętności.

Start 1 Survival Polish – zeszyt ćwiczeń

Start 1 Survival Polish – zeszyt ćwiczeń ma funkcję pomocniczą i dodatkową. Naszym celem było stworzenie ćwiczeń dodatkowych, które opierają się na identycznym materiale komunikacyjnym, gramatycznym i leksykalnym, jaki proponujemy w podręczniku.Nie chcemy, aby lektorzy szukali ćwiczeń w innych publikacji, co jest zawsze ryzykowne, ale raczej szybko i efektywnie pracowali z naszym materiałem, aby sprawnie go skończyć i przejść do kolejnego poziomu, dając uczniowi poczucie satysfakcji, że ten pierwszy etap ma za sobą i stanowi on solidną bazę, którą następnie będzie obudowywał, korzystając z trudniejszych podręczników.
Cena:
82,00 

Wydanie II zmienione.

Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego Start 2. Beginner Polish stanowi kontynuację podręcznika Start 1. Utrwalany i rozwijany jest tu materiał z pierwszej części. Zgodnie z założeniem całej serii wyeliminowany jest język ojczysty ucznia oraz komentarze gramatyczne. Uczeń zachęcany jest do samodzielnego odkrywania reguł.

Do podręcznika dołączone są nagrania do pobrania ze strony www.startpolish.pl

Start 2 Beginner Polish – podręcznik studenta

START 1 a START 2
Po podręczniku START 1, który jest kompleksowym materiałem do nauki języka polskiego na poziomie A0, wydajemy kolejną część serii – podręcznik START 2. Bazując na materiale wprowadzonym w dziesięciu jednostkach START 1, znacząco rozwijamy wszystkie cztery sprawności językowe.
To co charakteryzuje pierwszy podręcznik, czyli nacisk na automatyzowanie pełnych konstrukcje potrzebne w sytuacjach codziennych, w jakich ma szanse znaleźć się cudzoziemiec, regularne ćwiczenie fonetyki, czy świadomie ograniczona prezentacja zagadnień gramatycznych – jest systematycznie rozwijane w podręczniku START 2.
W pierwszym podręczniku, wprowadzając ucznia w system języka polskiego, świadomie rezygnujemy z niektórych form, koncentrując się na zautomatyzowaniu użycia tych najbardziej frekwencyjnych. Stąd na przykład decyzja o prezentacji jedynie form liczby pojedynczej koniugacji.
Natomiast START 2 znacząco rozbudowuje wszystkie umiejętności, jakie zdobył uczeń w pracy z podręcznikiem START 1. Widać to doskonale na przykładzie rozwijania sprawności mówienia. Dzięki wprowadzeniu pewnych drobnych elementów, pozwalamy na większą swobodę w mówieniu i zwiększamy możliwości komunikacyjne ucznia. W rezultacie kładziemy nacisk na następujące konstrukcje:
– spójniki
– zaimek który
– wiem / znam
– zaimki pytajne
– muszę, mogę, chcę
– po co? żeby
– już / jeszcze
– podoba mi się…
– ktoś, coś, gdzieś, kiedyś
– można / trzeba
– lepiej / gorzej, więcej / mniej
Wszystkie te elementy wydają się dość łatwe do wprowadzenia, jednak dopiero w sytuacji gdy uczeń dysponuje pewną solidną bazą i poznaje je w jasnym kontekście.
 SPIS TREŚCI:LEKCJA 1: Moja rodzinaLEKCJA 2: Dzień jak co dzień LEKCJA 3: Po godzinach LEKCJA 4: Czy wiesz gdzie jest poczta? LEKCJA 5: Robimy imprezę! LEKCJA 6: Chcę podróżować LEKCJA 7: Dziękuję, nie! LEKCJA 8: Szukam mieszkania LEKCJA 9: Chciałbym zarezerwować pokój LEKCJA 10: Przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać
Cena:
49,00 

Wydanie II zmienione.

Nowe wydanie Zeszytu ćwiczeń stanowi uzupełnienie podręcznika Start 2 Beginner Polish. Zeszyt opiera się na identycznym materiale komunikacyjnym, leksykalnym i gramatycznym co podręcznik. Zawiera dodatkowe ćwiczenia pozwalające utrwalić nabyte umiejętności.

Start 2 Beginner Polish – zeszyt ćwiczeń

Start 2 Beginner Polish – zeszyt ćwiczeń ma funkcję pomocniczą i dodatkową. Naszym celem było stworzenie ćwiczeń dodatkowych, które opierają się na identycznym materiale komunikacyjnym, gramatycznym i leksykalnym, jaki proponujemy w podręczniku. Nie chcemy, aby lektorzy szukali ćwiczeń w innych publikacji, co jest zawsze ryzykowne, ale raczej szybko i efektywnie pracowali z naszym materiałem, aby sprawnie go skończyć i przejść do kolejnego poziomu, dając uczniowi poczucie satysfakcji, że ten pierwszy etap ma za sobą i stanowi on solidną bazę, którą następnie będzie obudowywał, korzystając z trudniejszych podręczników.The exercise book is a supplement to the START textbook by the same authors. This supplementary book can be used by the student alone or together with a teacher to strengthen and reinforce the learning experience.  Consistent use of vocabulary and grammar in both this exercise book and the START textbook creates conditions for students to maintain key skills and ensures a successful learning experience.We believe the most effective way of learning a foreign language is through the direct method. As a result, we developed the START Series of textbooks for learning at levels A0, A1, and A2. They fill a niche in the textbook market of learning Polish as a foreign language. We not only authored the series but also are experienced teachers and the founders of a Polish language school for foreigners – the KLUB DIALOGU. Our many years of experience in working with foreigners guarantees the high quality of the content and methodology of the START Series.
Cena:
82,00 

Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego Start 3 kontynuuje założenia całej serii. Nacisk zostaje położony na podejście komunikacyjne. Rozwijane są główne sprawności językowe. Atrakcyjnie wprowadzone zostają konteksty kulturowe i krajoznawcze.

Do podręcznika dołączona jest płyta CD z nagraniami audio.

SPIS TREŚCI:LEKCJA 1. Co za dzień! LEKCJA 2. Jak ty wyglądasz?! LEKCJA 3. Polak potrafi! LEKCJA 4. Kto się lubi, ten się czubi! LEKCJA 5. Mam tyle na głowie! LEKCJA 6. Małe dzieci, mały kłopot… LEKCJA 7. Elżbieta wraca do pracy. LEKCJA 8. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej! LEKCJA 9. Kto nie lubi podróżować?! LEKCJA 10. Święta, święta i po świętach! 

Start 3 Higher Beginner Polish

Podręcznik do nauki języka polskiego z CD przeznaczony do pracy na poziomie A2 (poziom wyższy początkujący). Zawiera 10 rozdziałów przeznaczonych do realizacji na 120 lekcjach. Rozwija i systematyzuje kompetencje komunikacyjne niezbędne na początkowym etapie zaawansowania. Obejmuje m.in. następujące tematy: opisywanie pogody i zjawisk atmosferycznych, reagowanie w sytuacjach awaryjnych, umawianie się na wizytę u lekarza, opisywanie samopoczucia i symptomów choroby, opisywanie wyglądu osób, relacjonowanie zdarzeń losowych, opisywanie czynności dnia codziennego, przedstawianie planów, wyrażanie emocji, opisywanie sytuacji zawodowej oraz kompetencji zawodowych, opisywanie typu, położenia, wielkości, kosztów eksploatacyjnych mieszkania, określanie lokalizacji, opisywanie środowiska naturalnego, klimatu i krajobrazu, wyrażanie opinii na temat problemów ekologicznych, opisywanie pokrewieństwa i relacji w rodzinie, opisywanie zwyczajów świątecznych, składanie życzeń, określanie miary, wagi i ilości.START 3 wraz z podręcznikami START 1 Survival Polish oraz START 2 Beginner Polish umożliwia pracę na kursie językowym przez 300 godzin lekcyjnych.
Cena:
46,00 

Zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie podręcznika Start 3. Opiera się na identycznym materiale komunikacyjnym, leksykalnym i gramatycznym co podręcznik. Zawiera przy tym dodatkowe ćwiczenia pozwalające utrwalić nabyte umiejętności.

Start 3 – Zeszyt ćwiczeń Higher Beginner Polish

Materiał ten ma funkcję pomocniczą i dodatkową. Naszym celem było stworzenie ćwiczeń dodatkowych, które opierają się na identycznym materiale komunikacyjnym, gramatycznym i leksykalnym, jaki proponujemy w podręczniku. Nie chcemy, aby lektorzy szukali ćwiczeń w innych publikacji, co jest zawsze ryzykowne, ale raczej szybko i efektywnie pracowali z naszym materiałem, aby sprawnie go skończyć i przejść do kolejnego poziomu, dając uczniowi poczucie satysfakcji, że ten pierwszy etap ma za sobą i stanowi on solidną bazę, którą następnie będzie obudowywał, korzystając z trudniejszych podręczników.Uważamy, że najskuteczniejszym sposobem nauki języka obcego jest metoda bezpośrednia. W rezultacie opracowaliśmy serię podręczników START do nauki na poziomach A0, A1 i A2. Wypełniają niszę na rynku podręczników do nauki języka polskiego jako obcego. Jesteśmy nie tylko autorem serii, ale także doświadczonymi nauczycielami i założycielami szkoły języka polskiego dla obcokrajowców – KLUB DIALOGU. Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z obcokrajowcami gwarantuje wysoką jakość treści i metodologii serii START.Higher Beginner Polish Exercise Book with answer key The exercise book is a supplement to the START textbook by the same authors. This supplementary book can be used by the student  alone or together with a teacher to strengthen and reinforce the learning experience.  Consistent use of vocabulary and grammar in both this exercise book and the START textbook creates conditions for students to maintain key skills and ensures a successful learning experience. Authors of this popular and widely used series of textbooks for learning Polish as a second language are Kamila Dembińska and Agnieszka Malyska.  They are teachers and trainers, who in 2004 founded KLUB DIALOGU – a Warsaw, Poland  based Polish language school. They also train other instructors the art of teaching the Polish Language as part of postgraduate studies as well as continuing education courses for those currently teaching Polish as a second language. We believe the most effective way of learning a foreign language is through the direct method. As a result, we developed the START Series of textbooks for learning at levels A0, A1 and A2. They fill a niche in the textbook market of learning Polish as a foreign language. We not only authored the series, but also are experienced teachers and the founders of a Polish language school for foreigners – the KLUB DIALOGU. Our many years of experience in working with foreigners guarantees the high quality of the content and methodology of the START Series.
Cena:
29,99 

Detektyw Raj

“Detektyw Raj” to kryminał dla osób uczących się języka polskiego. Czterech studentów jedzie na wakacje w polskie góry. Następnego dnia jeden z nich zostaje znaleziony w swoim pokoju martwy. Na miejsce morderstwa przyjeżdża detektyw Raj.Książka bazuje na prostej budowie zdania i nieskomplikowanym słownictwie. Nie ma w niej nic, co utrudniałoby jej lekturę cudzoziemcom posługującym się językiem polskim na poziomie A2/B1.W książce nie ma: – trybu warunkowego – trybu rozkazującego – czasu przyszłego prostego – skomplikowanych konstrukcji składniowych – metafor, frazeologizmów, idiomów itp.Książka zawiera słowniczek, dwa ćwiczenia z kluczem.

Książka dla uczących się języka polskiego na poziomach A1-B1 oraz dla zaawansowanych, którzy chcą powtórzyć i ugruntować podstawy wiedzy o polskim czasowniku (m.in. tryby, aspekt, koniugacje). Zagadnienia gramatyczne zostały połączone z tematami komunikacyjnymi (np. zakupy, dzieciństwo, praca itp.), co umożliwia praktyczne zastosowanie konstrukcji gramatycznych w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych. Dołączony do publikacji klucz pozwala na samodzielną pracę z książką. Wyczerpująca część teoretyczna dołączona do każdego rozdziału będzie pomocna dla nauczycieli, którzy znajdą w niej wsparte przykładami praktyczne informacje i inspirację do przygotowania ciekawych lekcji z czasownikiem w roli głównej.

Cena:
53,00 

Podręcznik dla uczniów uczących się języka polskiego na poziomie podstawowym. Jest pomocny we wprowadzaniu nowego materiału leksykalnego w ramach regularnego kursu, a także w samodzielnej pracy ucznia w domu.

UWAGA! Pliki audio do pobrania z https://startpolish.pl/pobierz

Słowo daję! To podręcznik do nauczania słownictwa języka polskiego na poziomie podstawowym (A1). Pełni funkcję przewodnika, pokazując studentom i lektorom naturalne sposoby łatwego, szybkiego i skutecznego zapamiętywania materiału leksykalnego. W tworzeniu zadań kierowano się podejściem multisensorycznym; nowe informacje przekazywane są kanałami: słuchowym, wzrokowym i kinestetycznym.Zawarte w książce techniki i metody zapamiętywania słówek są zgodne z naturalnymi mechanizmami ludzkiej pamięci, funkcjonowaniem naszego mózgu, procesami neurologicznymi i neurofizjologicznymi odpowiadającymi za akt uczenia się. Proponowane są różnorodne techniki pracy: mapy myśli, generowanie całych struktur językowych, powtarzanie, organizowanie, werbalizowanie, odsłuchiwanie i kategoryzowanie. Dzięki takiemu podejściu podręcznik ma charakter uniwersalny i może być adresowany zarówno do dorosłych, jak i do dzieci w wieku szkolnym i co najważniejsze – do osób pochodzących z różnych kręgów kulturowych.Podręcznik Słowo daję! jest doskonałą pomocą przy wprowadzaniu nowego materiału leksykalnego na lekcji w ramach regularnego kursu, a także przy samodzielnej nauce w domu.UWAGA! Pliki audio do pobrania ze strony https://startpolish.pl/pobierz/SPIS TREŚCI:1. Coś w tym stylu, czyli UBRANIA2. Diabeł tkwi w szczegółach, czyli AKCESORIA3. Mam to w małym palcu, czyli CIAŁO4. Moja silna wola, czyli SIŁOWNIA5. Głodnemu chleb na myśli, czyli JEDZENIE6. Coś na ząb, czyli GASTRONOMIA7. Ni z gruszki, ni z pietruszki, czyli OWOCE i WARZYWA8. Podróże kształcą, czyli TRANSPORT9. Bez pracy nie ma kołaczy, czyli PRACA I SZKOŁA10. Wszystkie drogi prowadzą do…, czyli MIASTO11. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, czyli DOM12. Rodzina to podstawa, czyli RODZINAFiszkiPlansze
 • Promocja!

  Pakiet SOK

  Poziom: A1, A2, B1

  176,00 -15% 149,00 

  W skład pakietu wchodzą trzy podręczniki

  1. Słowo daję
  2. Łatwo ci mówić
  3. Hop Zeszyt Zabaw – wersja PDF

  do koszyka
 • START 1 – Lekcja 10 – Flipbook

  Poziom: A1

  7,90 

  Lekcja 10 – wersja flipbook
  Ilość stron: 18 + okładki i strony tytułowe

  FLIPBOOK – Co to jest?

  Elektroniczna wersja podręcznika z możliwością wyświetlenia na ekranie komputera lub innego urządzenia i powiększenia. Doskonałe narzędzie do pracy z rzutnikiem lub tablicą multimedialną, a także w czasie lekcji on-line.

  UWAGA! Pliki audio do pobrania ze strony https://startpolish.pl/audio/

  do koszyka
 • START 1 – Lekcja 9 – Flipbook

  Poziom: A1

  7,90 

  Lekcja 9 – wersja flipbook

  liczba stron: 12 + okładki

  FLIPBOOK – Co to jest?

  Elektroniczna wersja podręcznika z możliwością powiększania stron. Doskonałe narzędzie do pracy z rzutnikiem lub tablicą multimedialną, a także w czasie lekcji on-line.

  UWAGA! Pliki audio do pobrania ze strony https://startpolish.pl/audio/

  do koszyka
 • START 1 – Lekcja 8 – Flipbook

  Poziom: A1

  7,90 

  Lekcja 8 – wersja flipbook

  Ilość stron: 10 + okładki i strony tytułowe

  FLIPBOOK – Co to jest?

  Elektroniczna wersja podręcznika z możliwością wyświetlenia na ekranie komputera lub innego urządzenia i powiększenia. Doskonałe narzędzie do pracy z rzutnikiem lub tablicą multimedialną, a także w czasie lekcji on-line.

  UWAGA! Pliki audio do pobrania ze strony https://startpolish.pl/audio/

  do koszyka
 • START 1 – Lekcja 7 – Flipbook

  Poziom: A1

  7,90 

  Lekcja 7 – wersja flipbook

  Ilość stron: 14 + okładki i strony tytułowe

  FLIPBOOK – Co to jest?

  Elektroniczna wersja podręcznika z możliwością wyświetlenia na ekranie komputera lub innego urządzenia i powiększenia. Doskonałe narzędzie do pracy z rzutnikiem lub tablicą multimedialną, a także w czasie lekcji on-line.

  UWAGA! Pliki audio do pobrania ze strony https://startpolish.pl/audio/

  do koszyka
 • START 1 – Lekcja 6 – Flipbook

  Poziom: A1

  7,90 

  Lekcja 6 – wersja flipbook

  Ilość stron: 14 + okładki i strony tytułowe

  FLIPBOOK – Co to jest?

  Elektroniczna wersja podręcznika z możliwością wyświetlenia na ekranie komputera lub innego urządzenia i powiększenia. Doskonałe narzędzie do pracy z rzutnikiem lub tablicą multimedialną, a także w czasie lekcji on-line.

  UWAGA! Pliki audio do pobrania ze strony https://startpolish.pl/audio/

  do koszyka
 • START 1 – Lekcja 5 – Flipbook

  Poziom: A1

  7,90 

  Lekcja 5 – wersja flipbook

  Ilość stron: 14 + okładki i strony tytułowe

  FLIPBOOK – Co to jest?

  Elektroniczna wersja podręcznika z możliwością wyświetlenia na ekranie komputera lub innego urządzenia i powiększenia. Doskonałe narzędzie do pracy z rzutnikiem lub tablicą multimedialną, a także w czasie lekcji on-line.

  UWAGA! Pliki audio do pobrania ze strony https://startpolish.pl/audio/

  do koszyka
 • START 1 – Lekcja 4 – Flipbook

  Poziom: A1

  7,90 

  Lekcja 4 – wersja flipbook

  Ilość stron: 10 + okładki i strony tytułowe

  FLIPBOOK – Co to jest?

  Elektroniczna wersja podręcznika z możliwością wyświetlenia na ekranie komputera lub innego urządzenia i powiększenia. Doskonałe narzędzie do pracy z rzutnikiem lub tablicą multimedialną, a także w czasie lekcji on-line.

  UWAGA! Pliki audio do pobrania ze strony https://startpolish.pl/audio/

  do koszyka
 • START 1 – Lekcja 3 – Flipbook

  Poziom: A1

  7,90 

  Lekcja 3 – wersja flipbook

  Ilość stron: 10 + okładki i strony tytułowe

  FLIPBOOK – Co to jest?

  Elektroniczna wersja podręcznika z możliwością wyświetlenia na ekranie komputera lub innego urządzenia i powiększenia. Doskonałe narzędzie do pracy z rzutnikiem lub tablicą multimedialną, a także w czasie lekcji on-line.

  UWAGA! Pliki audio do pobrania ze strony https://startpolish.pl/audio/

  do koszyka
 • START 1 – Lekcja 2 – Flipbook

  Poziom: A1

  7,90 

  Lekcja 2 – wersja flipbook

  Ilość stron: 12 + okładki i strony tytułowe

  FLIPBOOK – Co to jest?

  Elektroniczna wersja podręcznika z możliwością wyświetlenia na ekranie komputera lub innego urządzenia i powiększenia. Doskonałe narzędzie do pracy z rzutnikiem lub tablicą multimedialną, a także w czasie lekcji on-line.

  UWAGA! Pliki audio do pobrania ze strony https://startpolish.pl/audio/

  do koszyka
 • Pakiety START

  Kupując START w pakietach oszczędzasz nawet do 40%!

  Wszystkie PAKIETY
 • Bestseller

  Start 3 Higher Beginner Polish. Podręcznik Studenta – Flipbook

  Poziom: A2

  59,00 

  Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego Start 3 kontynuuje założenia całej serii. Nacisk zostaje położony na podejście komunikacyjne. Rozwijane są główne sprawności językowe. Atrakcyjnie wprowadzone zostają konteksty kulturowe i krajoznawcze.

  Pliki audio do pobrania ze strony.

  FLIPBOOK – Co to jest?

  Elektroniczna wersja podręcznika z możliwością wyświetlenia na ekranie komputera lub innego urządzenia i powiększenia. Doskonałe narzędzie do pracy z rzutnikiem lub tablicą multimedialną, a także w czasie lekcji on-line.

  UWAGA! To nie jest PDF do pobrania. Wersji Flipbook nie można pobrać ani wydrukować.

  do koszyka
 • Bestseller

  Start 2 Beginner Polish. Podręcznik Studenta – Flipbook

  Poziom: A1

  59,00 

  Wydanie II zmienione.

  Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego Start 2. Beginner Polish stanowi kontynuację podręcznika Start 1. Utrwalany i rozwijany jest tu materiał z pierwszej części. Zgodnie z założeniem całej serii wyeliminowany jest język ojczysty ucznia oraz komentarze gramatyczne. Uczeń zachęcany jest do samodzielnego odkrywania reguł.

  Do podręcznika dołączone są nagrania do pobrania ze strony www.startpolish.pl

  FLIPBOOK – Co to jest?

  Elektroniczna wersja podręcznika z możliwością wyświetlenia na ekranie komputera lub innego urządzenia i powiększenia. Doskonałe narzędzie do pracy z rzutnikiem lub tablicą multimedialną, a także w czasie lekcji on-line.

  UWAGA! To nie jest PDF do pobrania. Wersji Flipbook nie można pobrać ani wydrukować.

  do koszyka
 • Pragniesz podszkolić swój język polski?

  Prowadzimy różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne i kursy języka polskiego.

  SZKOLENIA DLA LEKTORÓW

  Organizujemy dedykowane szkolenia dla instytucji, np. szkół językowych, organizacji non-profit oferujących kursy językowe, które chcą zadbać…

  Group 3865

  PRYWATNE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO

  Mamy 18-letnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Jesteśmy autorkami serii podręczników START do nauki języka polskiego…

  Group-3879

  Blog

  Gamifikacja w edukacji – czy pomaga nauce polskiego?

  Bardzo często na początkowym etapie uczenia się czegoś nowego, towarzyszy nam ekscytacja, charakterystyczny jest również wysoki poziom motywacji oraz chęć nieustannego rozwijania się i poszerzania horyzontów. Niestety zwykle po upływie kilku tygodni lub miesięcy zaangażowanie spada. To, co dotąd sprawiało radość i rozbudzało kreatywność, staje się przykrym obowiązkiem, a kontrolę zaczyna przejmować postępująca prokrastynacja. Co […]

  1 miesiąc

  Czytaj dalej...

  Zajrzyj na nasz Blog i dowiedz się wiele przydatnych rzeczy o nauce języka polskiego!

  WIĘCEJ ARTYKUŁÓW
  KNOW-HOW

  Na temat języka polskiego pokutuje opinia mówiąca, że jest on jednym z najtrudniejszych języków świata. Być może jest w tym trochę prawdy… Chcemy się w naszej pracy zmierzyć z tym stereotypem, dlatego podchodzimy do nauki języka kompleksowo: nauczając i tworząc własne materiały. Wypracowałyśmy metodę, która sprawdza się zarówno na lekcjach, jak i pr…

  Z pasji do języka polskiego

  Projekt adresowany do obcokrajowców zainteresowanych skuteczną nauką języka polskiego i możliwością korzystania z nowoczesnych, przyjaznych użytkownikowi podręczników oraz do lektorów języka polskiego jako obcego pragnących doskonalić swoje umiejętności i korzystać ze skutecznych materiałów. Oferujemy podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego START oraz Gramatykę dla praktyka, kursy języka polskiego oraz warsztaty i szkolenia dla lektorów.