Blog

Najnowszy wpis

Dwutysięczny czy dwa tysiące – jak czytać daty?

Jedną z umiejętności, jaką musi posiąść osoba, która uczy się języka polskiego jako obecnego, jest zgodne z regułami zapisywanie oraz odczytywanie dat. Taka zdolność przydaje się w codziennej komunikacji z innymi ludźmi. Niestety zauważa się, że dość często, nawet u rodzimych użytkowników języka, pojawiają się trudności zwłaszcza w zakresie właściwego czytania dat rocznych. Jak odczytać […]

2 min

Czytaj dalej...

Starsze wpisy

Dwutysięczny czy dwa tysiące – jak czytać daty?

Jedną z umiejętności, jaką musi posiąść osoba, która uczy się języka polskiego jako obecnego, jest zgodne z regułami zapisywanie oraz odczytywanie dat. Taka zdolność przydaje się w codziennej komunikacji z innymi ludźmi. Niestety zauważa się, że dość często, nawet u rodzimych użytkowników języka, pojawiają się trudności zwłaszcza w zakresie właściwego czytania dat rocznych. Jak odczytać […]

2 min

Czytaj dalej...

Zasady odmiany nazwisk w języku polskim

Najpopularniejsze nazwiska w Polsce to Nowak, Kowalska/Kowalski oraz Wiśniewska/Wiśniewski. Prawdopodobnie każdy zna przynajmniej jedną osobę noszącą któreś z nich. Komunikując się z innymi ludźmi na płaszczyźnie prywatnej lub zawodowej, często możemy mieć kłopot z prawidłowym wypowiadaniem, czy pisaniem danych personalnych. Wiele problemów i wątpliwości generuje chociażby forma, w jakiej ma wystąpić nazwisko. Jak poprawnie zapisać […]

2 min

Czytaj dalej...

Pisownia razem czy osobno – zasady pisowni

Język polski to czołówka najtrudniejszych języków na świecie. Główny problem dla wielu osób stanowi polska ortografia, która sprawia kłopoty nie tylko osobom, które tego języka się dopiero uczą. Aby pojąć całą gramatykę w języku polskim, należy przede wszystkim zapoznać się z jej zasadami. Wiedząc, w jaki sposób używać danych wyrazów lub jaka pisownia nie razem […]

2 min

Czytaj dalej...

Noc Świętojańska – co to jest i kiedy wypada? Obrzędy, zwyczaje i wierzenia

Coraz większymi krokami zbliża się lato, czyli najcieplejsza, kojarząca się z wakacjami pora roku, co jest doskonałą okazją do świętowania. Tradycja pokazuje, że moment przesilenia letniego może być hucznie obchodzony. Ten obyczaj największą popularnością cieszył się w przeszłości wśród ludów słowiańskich, a związane z tym wydarzenie nazywano Nocą Kupały (nocą kupalną, kupalnocką, nocą sobótkową albo […]

2 min

Czytaj dalej...

Zapożyczenia językowe w języku polskim

W języku polskim, tak jak w każdym języku, występują zapożyczenia językowe. Są to słowa przejęte z innych języków, które zwie się również wyrazami obcymi. Dlatego też podczas nauki języka polskiego przez obcokrajowców może zdarzyć się, że cudzoziemcy dostrzegą znajomo brzmiące słowa lub zwroty. Zapożyczenia zalicza się do neologizmów, czyli nowopowstałych w języku wyrazów. Historia zapożyczeń […]

2 min

Czytaj dalej...

Savoir-vivre w Polsce – o czym należy pamiętać?

Nauka języka polskiego przez obcokrajowców obejmuje również konieczność zapoznania się z kulturą panującą w naszym kraju. Jednym z jej elementów jest na przykład savoir-vivre w Polsce, a więc zbiór zasad, które warto znać i przestrzegać, aby móc prawidłowo zachowywać się w oficjalnych i nieoficjalnych okolicznościach. Jakich słów używać? Których gestów unikać, żeby nie być źle […]

2 min

Czytaj dalej...

Zwyczaj topienia Marzanny – skąd się wziął?

Koniec zimy i początek wiosny to przełomowy moment w ciągu roku, który przez wiele osób jest celebrowany w szczególny sposób. Już od wielu lat w Polsce dużą popularnością, zarówno wśród dzieci, ale i dorosłych, cieszy się zwyczaj topienia Marzanny. Jaka jest geneza i symbolika tego obrzędu? Jak na przestrzeni lat zmieniało się podejście do wskazanego […]

2 min

Czytaj dalej...

Błędy gramatyczne w języku polskim

Błędy gramatyczne w języku polskim to problem, z jakim boryka się wiele osób. Wśród nich są nie tylko uczniowie (także Ci będący obcokrajowcami) znajdujący na różnych etapach edukacji, ale i rodzimi użytkownicy języka, którzy lata nauki już dawno mają za sobą. Obserwacja otaczającej nas rzeczywistości pokazuje, że odstępstwa od podstawowych zasad polskiej gramatyki (świadome lub […]

2 min

Czytaj dalej...

Przysłowia polskie i ich znaczenie. Sprawdź, czy je już znasz!

Nauka języka polskiego jako obcego sprowadza się nie tylko do poznawania zasad gramatycznych, doskonalenia wymowy, uczenia się czytania ze zrozumieniem, czy konsekwentnego poszerzania zasobu słownictwa. Istotną rolę odgrywa również zdobywanie wiedzy dotyczącej czynników kształtujących kulturę w Polsce. Do tej kategorii zalicza się między innymi informacje o tym, jakie są najpopularniejsze przysłowia polskie i ich znaczenie. […]

5 min

Czytaj dalej...

Czas przeszły polski dla obcokrajowców – jak się go nauczyć?

Nabywanie oraz doskonalenie umiejętności językowych podczas nauki języka polskiego przez obcokrajowców, powinno odbywać się na kilku płaszczyznach. Konieczne jest zatem równoczesne dbanie o rozwój kompetencji związanych ze słuchaniem, mówieniem, czytaniem, czy pisaniem. Aby móc osiągnąć swobodę komunikowania się z innymi osobami, zdolności językowe trzeba szlifować zarówno pod kątem konsekwentnego poszerzania zasobu słownictwa, ale też poprzez […]

4 min

Czytaj dalej...