Blog

Najnowszy wpis

Zwyczaj topienia Marzanny – skąd się wziął?

Koniec zimy i początek wiosny to przełomowy moment w ciągu roku, który przez wiele osób jest celebrowany w szczególny sposób. Już od wielu lat w Polsce dużą popularnością, zarówno wśród dzieci, ale i dorosłych, cieszy się zwyczaj topienia Marzanny. Jaka jest geneza i symbolika tego obrzędu? Jak na przestrzeni lat zmieniało się podejście do wskazanego […]

2 min

Czytaj dalej...

Starsze wpisy

Zwyczaj topienia Marzanny – skąd się wziął?

Koniec zimy i początek wiosny to przełomowy moment w ciągu roku, który przez wiele osób jest celebrowany w szczególny sposób. Już od wielu lat w Polsce dużą popularnością, zarówno wśród dzieci, ale i dorosłych, cieszy się zwyczaj topienia Marzanny. Jaka jest geneza i symbolika tego obrzędu? Jak na przestrzeni lat zmieniało się podejście do wskazanego […]

2 min

Czytaj dalej...

Błędy gramatyczne w języku polskim

Błędy gramatyczne w języku polskim to problem, z jakim boryka się wiele osób. Wśród nich są nie tylko uczniowie (także Ci będący obcokrajowcami) znajdujący na różnych etapach edukacji, ale i rodzimi użytkownicy języka, którzy lata nauki już dawno mają za sobą. Obserwacja otaczającej nas rzeczywistości pokazuje, że odstępstwa od podstawowych zasad polskiej gramatyki (świadome lub […]

2 min

Czytaj dalej...

Przysłowia polskie i ich znaczenie. Sprawdź, czy je już znasz!

Nauka języka polskiego jako obcego sprowadza się nie tylko do poznawania zasad gramatycznych, doskonalenia wymowy, uczenia się czytania ze zrozumieniem, czy konsekwentnego poszerzania zasobu słownictwa. Istotną rolę odgrywa również zdobywanie wiedzy dotyczącej czynników kształtujących kulturę w Polsce. Do tej kategorii zalicza się między innymi informacje o tym, jakie są najpopularniejsze przysłowia polskie i ich znaczenie. […]

5 min

Czytaj dalej...

Czas przeszły polski dla obcokrajowców – jak się go nauczyć?

Nabywanie oraz doskonalenie umiejętności językowych podczas nauki języka polskiego przez obcokrajowców, powinno odbywać się na kilku płaszczyznach. Konieczne jest zatem równoczesne dbanie o rozwój kompetencji związanych ze słuchaniem, mówieniem, czytaniem, czy pisaniem. Aby móc osiągnąć swobodę komunikowania się z innymi osobami, zdolności językowe trzeba szlifować zarówno pod kątem konsekwentnego poszerzania zasobu słownictwa, ale też poprzez […]

4 min

Czytaj dalej...

Andragogika, czyli jak uczą się dorośli?

Każda osoba interesująca się procesami dydaktycznymi, powinna wiedzieć, że pomiędzy nauczaniem dzieci i dorosłych występują znaczne różnice, które bezpośrednio wpływają na wykorzystywane formy oraz techniki przekazywania wiedzy i formułowania komunikatów. Sposób prowadzenia lekcji, zajęć, wykładów, lektoratów, kursów, warsztatów, czy szkoleń musi zostać dopasowany do specyfiki grupy docelowej, inaczej nie będzie możliwe osiągnięcie wytyczonych celów edukacyjnych. […]

4 min

Czytaj dalej...

Co to jest fonetyka w języku polskim?

Nauka języka polskiego jako obcego obejmuje wiele aspektów. Poszerzając swoje kompetencje językowe, osoby uczące się, muszą skupiać się między innymi na słownictwie oraz gramatyce. Młodsi i starsi uczniowie powinni też krok po kroku wchodzić na wyższe poziomy w zakresie rozumienia ze słuchu, poprawnego pisania, czy czytania za zrozumieniem. Niezwykle ważną rolę, zwłaszcza w bezpośredniej komunikacji z […]

4 min

Czytaj dalej...

Gamifikacja w edukacji – czy pomaga nauce polskiego?

Bardzo często na początkowym etapie uczenia się czegoś nowego, towarzyszy nam ekscytacja, charakterystyczny jest również wysoki poziom motywacji oraz chęć nieustannego rozwijania się i poszerzania horyzontów. Niestety zwykle po upływie kilku tygodni lub miesięcy zaangażowanie spada. To, co dotąd sprawiało radość i rozbudzało kreatywność, staje się przykrym obowiązkiem, a kontrolę zaczyna przejmować postępująca prokrastynacja. Co […]

4 min

Czytaj dalej...
Zwroty grzecznościowe w języku polskim

Zwroty grzecznościowe w języku polskim

Na początkowych etapach nauki języka obcego kluczowe znaczenie ma poznanie podstawowego słownictwa oraz wyrażeń, także tych dotyczących powitań i pożegnań. Sformułowania z tej kategorii podpowiadają, jak grzecznie zwracać się do innych, rozmawiając z nimi twarzą w twarz lub przez telefon, czy też komunikując się za pomocą słowa pisanego, a więc mailowo albo wysyłając tradycyjne listy. […]

3 min

Czytaj dalej...
Frazeologizmy

Frazeologizmy – czym są oraz skąd się wzięły?

Związki frazeologiczne zajmują ważne miejsce w programie nauczania języka polskiego jako obcego. Elementy frazeologii powinny pojawiać się sukcesywnie – najprostsze formy takich wyrażeń wprowadza się już na etapie podstawowym, z kolei bardziej skomplikowane sformułowania poznaje się na kursach średniozaawansowanych oraz zaawansowanych. Nauczanie cudzoziemców polskiej frazeologii odgrywa istotną rolę w procesie uczenia się, ponieważ ich prawidłowe […]

3 min

Czytaj dalej...

Jak zmotywować się do nauki języka polskiego?

Przesądy ludowe i zabobony towarzyszą nam od zawsze. Ze względu na swoją specyfikę jest to temat budzący wiele kontrowersji. Są ludzie, którzy odnoszą się do nich z dystansem lub całkowicie je ignorują. Z drugiej strony na pewno można znaleźć grupę osób, która w wielu sytuacjach kieruje się ich znaczeniem. Warto podkreślić, że tego typu wierzenia występują […]

4 min

Czytaj dalej...