75.00

ISBN: 978-83-929561-2-9
Wydawca: Start Polish
Ilość stron: 175
Oprawa: miękka
Format: 21 x 29,5
Seria: START
Poziom: A1, Beginner Polish
Język publikacji: polski

Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego Start 2. Beginner Polish stanowi kontynuację podręcznika Start 1. Utrwalany i rozwijany jest tu materiał z pierwszej części. Zgodnie z założeniem całej serii wyeliminowany jest język ojczysty ucznia oraz komentarze gramatyczne. Uczeń zachęcany jest do samodzielnego odkrywania reguł.
Do podręcznika dołączona jest płyta CD z nagraniami audio.

LEKCJA 1: Dzień jak co dzień
LEKCJA 2: Po godzinach
LEKCJA 3: Czy wiesz gdzie jest poczta?
LEKCJA 4: Chcę podróżować!
LEKCJA 5: Robimy imprezę!
LEKCJA 6: Dziękuję, nie!
LEKCJA 7: Szukam mieszkania.
LEKCJA 8: Co za dzień!
LEKCJA 9: Jak ty wyglądasz?
LEKCJA 10: Polak potrafi

Opis

Start 2 Beginner Polish – podręcznik studenta

START 1 a START 2
Po podręczniku START 1, który jest kompleksowym materiałem do nauki języka polskiego na poziomie A0, wydajemy kolejną część serii – podręcznik START 2. Bazując na materiale wprowadzonym w dziesięciu jednostkach START 1, znacząco rozwijamy wszystkie cztery sprawności językowe.
To co charakteryzuje pierwszy podręcznik, czyli nacisk na automatyzowanie pełnych konstrukcje potrzebne w sytuacjach codziennych, w jakich ma szanse znaleźć się cudzoziemiec, regularne ćwiczenie fonetyki, czy świadomie ograniczona prezentacja zagadnień gramatycznych – jest systematycznie rozwijane w podręczniku START 2.
W pierwszym podręczniku, wprowadzając ucznia w system języka polskiego, świadomie rezygnujemy z niektórych form, koncentrując się na zautomatyzowaniu użycia tych najbardziej frekwencyjnych. Stąd na przykład decyzja o prezentacji jedynie form liczby pojedynczej koniugacji. Natomiast START 2 znacząco rozbudowuje wszystkie umiejętności, jakie zdobył uczeń w pracy z podręcznikiem START 1. Widać to doskonale na przykładzie rozwijania sprawności mówienia. Dzięki wprowadzeniu pewnych drobnych elementów, pozwalamy na większą swobodę w mówieniu i zwiększamy możliwości komunikacyjne ucznia. W rezultacie kładziemy naciski na następujące konstrukcje:
– spójniki
– zaimek który
– wiem / znam
– zaimki pytajne
– muszę, mogę, chcę
– po co? żeby
– już / jeszcze
– podoba mi się…
– ktoś, coś, gdzieś, kiedyś
– można / trzeba
– lepiej / gorzej, więcej / mniej
Wszystkie te elementy wydają się dość łatwe do wprowadzenia, jednak dopiero w sytuacji gdy uczeń dysponuje pewną solidną bazą i poznaje je w jasnym kontekście.

SPIS TREŚCI:

TYTUŁ LEKCJI ZAWARTOŚĆ LEKSYKALNA
I KOMUNIKACYJNA
ZAWARTOŚĆ
GRAMATYCZNA
1. Dzień jak co dzień.
str. 5
– określanie czasu metodą nieformalną
– opisywanie rutynowych czynności
– nazwy posiłków i dań
– pory dnia
– przyimki od… do…, o…
– koniugacja -am, -asz i -em, -esz
– zaimki osobowe w liczbie mnogiej
– odmiana czasowników w liczbie mnogiej
– liczba mnoga rzeczowników
– liczebniki: jeden, jedna, jedno i dwa, dwie
– przyimek z z narzędnikiem
– liczebniki porządkowe 13-24
– fonetyka – geminaty
2. Po godzinach.
str. 23
– nazwy sportów i określanie zainteresowań sportowych
– wyrażanie zainteresowań
– określenia częstotliwości i czynności habitualnych
– proponowanie spotkania
– formy lubię / nie lubię z bezokolicznikiem i biernikiem
– przysłówki częstotliwości i pytanie Jak często?
– interesuję się z narzędnikiem
– lubię z biernikiem
– czasowniki ruchu idę / chodzę, jadę / jeżdżę
– zaimki dzierżawcze w liczbie pojedynczej i mnogiej
– pytanie Czyj?
– wyrażenia typu: idę do sklepu na zakupy
– fonetyka – głoski dz / dzi / dż
3. Czy wiesz,
gdzie jest poczta?
str. 43
– mapa Warszawy
– nazwy dotyczące przestrzeni miejskiej – instytucje
i obiekty
– rezerwowanie i kupowanie biletów
– komunikacja w przestrzeni miejskiej
– opowiadanie o wydarzeniach w przeszłości
– czasowniki wiem i znam
– biernik rzeczowników i przymiotników
– czas przeszły, temu
– pytania – powtórzenie
– akcentowanie regularne vs czas przeszły 1 i 2 osoby liczby mnogiej
4. Chcę podróżować!
str. 61
– słownictwo związane z podróżowaniem
– wyrażanie życzeń i obowiązków
– wyrażanie planów i określanie czasu w przyszłości
– wyrażanie warunku
– kierunki geograficzne
– kartka z pozdrowieniami z wakacji
– odmiana czasowników muszę, mogę, chcę
– odmiana nieregularnych czasowników jeść, iść, móc
w czasie przeszłym
– zdania złożone okolicznikowe celu ze spójnikiem żeby i pytanie Po co?
– spójniki
– czas przyszły prosty
– zdania warunkowe ze spójnikiem jeżeli
– fonetyka – – odmiana czasowników muszę, mogę, chcę
– odmiana nieregularnych czasowników jeść, iść, móc
w czasie przeszłym
– zdania złożone okolicznikowe celu ze spójnikiem żeby i pytanie Po co?
– spójniki
– czas przyszły prosty
– zdania warunkowe ze spójnikiem jeżeli
– fonetyka – dyftongi eu / au eu / au
5. Robimy imprezę!
str. 79
– słownictwo związane z zakupami, działy w sklepie,
kategorie produktów spożywczych,
– opisywanie upodobań Podoba mi się…, Lubię…, bo…
– tworzenie listy zakupów
– sporządzanie menu
– zaproszenie
– przyimek z z narzędnikiem
– przymiotniki odrzeczownikowe
– zaimki wskazujące i względne
– wszystkie czasy (przekształcenia)
– konstrukcje z czasownikami Lubię…, Podoba mi się…, Smakuje mi…
– powtórzenie materiału z lekcji 1-5
– fonetyka – – przyimek z z narzędnikiem
– przymiotniki odrzeczownikowe
– zaimki wskazujące i względne
– wszystkie czasy (przekształcenia)
– konstrukcje z czasownikami Lubię…, Podoba mi się…, Smakuje mi…
– powtórzenie materiału z lekcji 1-5
– fonetyka – głoski sz / rz sz / rz
6. Dziękuję, nie!
str. 97
– upodobania kulinarne i smaki
– ubrania – fasony, rozmiary
– zakupy
– wyrażanie upodobań negatywnych i uzasadnianie opinii (Nie lubię bigosu, bo jest tłusty.)
– rozmowa o pracę
– przymiotniki w liczbie pojedynczej i mnogiej
– zdania warunkowe przyczyny ze spójnikiem bo
– dopełniacz liczby pojedynczej rzeczowników
i przymiotników
– odmiana czasownika umiem
– opozycja umiem, znam, wiem
– fonetyka – głoski ci / si / zi
7. Szukam mieszkania.
str. 113
– meble i pomieszczenia w domu
– opisywanie przestrzeni w domu z użyciem form: stoi, wisi, leży
– poszukiwanie i wynajmowanie mieszkania
– pytanie o drogę i wskazywanie drogi
– kierunki i konstrukcje typu iść prosto, skręcić
w prawo, w lewo
– pisanie emaila prywatnego
– ogłoszenie o wynajmie mieszkań
– przyimki: na, obok, za, przed, pod, nad
– czasowniki z rekcją dopełniaczową: potrzebuję, używam, słucham, uczę się, boję się, szukam
– fonetyka – głoski sz / cz
8. Co za dzień!
str. 127
– opisywanie pogody i zjawisk atmosferycznych
– sytuacje awaryjne (wypadek, awaria samochodu)
– oświadczenie o zdarzeniu drogowym
– awarie (Kran jest zepsuty, nie działa.)
– umawianie się na wizytę i wizyta u lekarza
– części ciała, samopoczucie i choroby
– zakupy w aptece
– czas przeszły czasowników zakończonych na –eć
– zaimek względny który – powtórzenie
– konstrukcje: Boli mnie / bolą mnie… z mianownikiem
– zdania z następstwem czasowym
– fonetyka – utrata dźwięczności na końcu wyrazu
9. Jak ty wyglądasz?!
str. 141
– słownictwo związane z wyglądem i opisywanie osób
– ankieta personalna
– sytuacje awaryjne (kradzież)
– relacjonowanie zdarzeń w czasie przeszłym
– zaimki nieokreślone: ktoś, gdzieś, kiedyś, coś
– podstawowe pary aspektowe
– aspekt w czasie przeszłym
– fonetyka – realizacje dźwięczne i bezdźwięczne głoski rz
10. Polak potrafi!
str. 155
– nazwy narodowości
– charakterystyka Polaków i innych nacji oraz stereotypy
– przysłowia
– ocena własnych kompetencji językowych
– biografia Chopina
– wyrażanie planów
– stopniowanie przysłówków dobrze, źle, dużo, mało
– rodzaje przymiotników – powtórzenie
– odmiana czasownika potrafię i opozycja potrafić, umieć, wiedzieć, znać
– aspekt czasowników c.d.
– czas przyszły prosty
– zestawienie czasów z uwzględnieniem aspektu
– powtórzenie materiału z lekcji 6-10
– fonetyka – różne trudności fonetyczne i tongue twisters

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg
Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *