Na temat języka polskiego pokutuje opinia mówiąca, że jest on jednym z najtrudniejszych języków świata. Być może jest w tym trochę prawdy... Chcemy się w naszej pracy zmierzyć z tym stereotypem, dlatego podchodzimy do nauki języka kompleksowo: nauczając i tworząc własne materiały.
Wypracowałyśmy metodę, która sprawdza się zarówno na lekcjach, jak i przy tworzeniu podręczników:
- konsekwentnie eliminujemy w procesie nauki język referencyjny,
- precyzyjnie dobieramy materiał i staranne go szeregujemy,
- wykorzystujemy kontekst i sytuację, w której odbywa się rozmowa jako pomoc w zrozumieniu wypowiedzi,
- rezygnujemy z komentarzy gramatycznych i metajęzyka,
- eksponujemy ucznia na działanie danych językowych, co pomaga mu samodzielnie odkrywać reguły rządzące językiem,
- mając świadomość braku czasu na naukę własną ucznia tak konstruujemy materiały i prowadzimy zajęcia, aby lekcja była okazją do wielokrotnego powtarzania materiału w celu wyrobienia nawyku językowego,
- rozumiemy znaczenie prawidłowej wymowy w nabywaniu sprawności językowych i przykładamy dużą rolę do ćwiczeń fonetycznych.
Takie podejście pozwala wyeliminować z procesu nauki stres i wpływa na jej dużą efektywność.