KNOW-HOW

Na temat języka polskiego pokutuje opinia mówiąca, że jest on jednym z najtrudniejszych języków świata. Być może jest w tym trochę prawdy… Chcemy się w naszej pracy zmierzyć z tym stereotypem, dlatego podchodzimy do nauki języka kompleksowo: nauczając i tworząc własne materiały. Wypracowałyśmy metodę, która sprawdza się zarówno na lekcjach, jak i przy tworzeniu podręczników:

 

  • konsekwentnie eliminujemy w procesie nauki język referencyjny,
  • precyzyjnie dobieramy materiał i staranne go szeregujemy,
  • wykorzystujemy kontekst i sytuację, w której odbywa się rozmowa jako pomoc w zrozumieniu wypowiedzi,
  • rezygnujemy z komentarzy gramatycznych i metajęzyka,
  • eksponujemy ucznia na działanie danych językowych, co pomaga mu samodzielnie odkrywać reguły rządzące językiem,
  • mając świadomość braku czasu na naukę własną ucznia tak konstruujemy materiały i prowadzimy zajęcia, aby lekcja była okazją do wielokrotnego powtarzania materiału w celu wyrobienia nawyku językowego,
  • rozumiemy znaczenie prawidłowej wymowy w nabywaniu sprawności językowych i przykładamy dużą rolę do ćwiczeń fonetycznych.

 

Takie podejście pozwala wyeliminować z procesu nauki stres i wpływa na jej dużą efektywność.

pl-PL
X