projekt adresowany do obcokrajowców zainteresowanych skuteczną nauką języka polskiego i możliwością korzystania z nowoczesnych, przyjaznych użytkownikowi podręczników oraz do lektorów języka polskiego jako obcego pragnących doskonalić swoje umiejętności i korzystać ze skutecznych materiałów.
Oferujemy podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego START oraz Gramatykę dla praktyka, kursy języka polskiego oraz warsztaty i szkolenia dla lektorów.