• Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, przy czym termin ten liczony jest od chwili dostarczenia książek Klientowi.

 

  • W celu odstąpienia od umowy sprzedaży należy złożyć drogą mailową (na adres info@startpolish.pl) oświadczenie o odstąpieniu.

 

  • Klient ma również obowiązek niezwłocznie zwrócić książki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy: START Agnieszka Małyska, ul. Siedlecka 37a m. 26, 03-768 Warszawa – przed upływem tego terminu.

 

  • Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru do Klienta.

 

  • Klientowi przysługuje również prawo wymiany zamówionych książek na inne.