Nauka języka polskiego przez obcokrajowców obejmuje również konieczność zapoznania się z kulturą panującą w naszym kraju. Jednym z jej elementów jest na przykład savoir-vivre w Polsce, a więc zbiór zasad, które warto znać i przestrzegać, aby móc prawidłowo zachowywać się w oficjalnych i nieoficjalnych okolicznościach. Jakich słów używać? Których gestów unikać, żeby nie być źle zrozumianym? Już teraz zapoznaj się z najważniejszymi regułami savoir-vivre, stanowiącymi nieodłączną część polskiej tradycji.

Co to jest savoir-vivre?

Savoir-vivre jest francuskim pojęciem oznaczającym uwarunkowaną kulturowo „sztukę życia”. Dotyczy ono umiejętności odpowiedniego zachowania się, zgodnego z określonymi normami, zasadami i zwyczajami. To tak zwane dobre maniery, konwenanse towarzyskie i reguły grzecznościowe obowiązujące w danej grupie, odnoszące się do wielu sfer funkcjonowania w społeczeństwie. Stosowanie się do zasad savoir-vivre w Polsce to symbol starannego wychowania, przejaw wysokiej kultury osobistej i wyraz szacunku do ludzi, co może przyczynić się do budowania pozytywnych relacji z innymi w różnorodnych sytuacjach życiowych.

Savoir-vivre przy stole

Savoir-vivre w Polsce to między innymi wytyczne związane z poprawnym zachowaniem się przy stole i eleganckim spożywaniem posiłków:

 • siadanie do stołu z czystymi rękami,
 • nierozmawianie z pełnymi ustami,
 • siedzenie z plecami opartymi o krzesło,
 • podziękowanie po skończonym posiłku,
 • korzystanie z odpowiednich sztućców,
 • niemlaskanie,
 • zachowanie umiaru w jedzeniu,
 • nieprzyprawianie dania przed jego spróbowaniem,
 • właściwe postępowanie z serwetką.

Savoir-vivre – jak zwracać się do teściów?

Savoir-vivre w Polsce reguluje także formy grzecznościowe, jakich należy używać względem teściów, aby odnosić się do nich z szacunkiem. Jest kilka opcji – zwracanie się po imieniu lub bezosobowo, używanie sformułowań proszę Pani/ proszę Pana, Teściowo/Teściu, czy też mówienie mamo/tato. Ostateczny wybór w tym zakresie zależy od charakteru relacji z teściami oraz stopnia zażyłości z rodzicami małżonka.

Savoir-vivre – kto pierwszy się wita?

Savoir-vivre w Polsce pokazuje również, jak poprawnie się witać. W tym obszarze główne zasady to:

 • pierwsza dłoń mężczyźnie podaje kobieta,
 • pierwsza wyciąga dłoń osoba starsza,
 • w sytuacjach biznesowych pierwsza podaje dłoń osoba wyższa rangą,
 • mężczyzna jako pierwszy kłania się kobiecie,
 • jako pierwsza kłania się osoba zajmująca niższe stanowisko,
 • ważne jest utrzymywanie kontaktu wzrokowego podczas witania się,
 • sam uścisk powinien być zdecydowany, ale nie za mocny, ani zbyt słaby.

Jak się przedstawić savoir-vivre?

Natomiast, gdy chodzi o przedstawianie się, to savoir-vivre w Polsce przewiduje, że powinno się podawać wtedy swoje imię i nazwisko. Natomiast kolejność jest następująca:

 • wyższemu rangą przedstawiamy osobę niższej rangi,
 • starszej osobie przedstawiamy młodszą,
 • kobiecie przedstawiamy mężczyznę.

Savoir-vivre kto płaci na randce?

Jeśli chodzi o savoir-vivre w Polsce związany z relacjami damsko-męskimi, jedną z kontrowersyjnych kwestii jest to, kto płaci na randce. Wiele zależy tu od ustaleń pomiędzy partnerami, choć najczęściej to mężczyzna płaci również za kobietę, posiłek funduje osoba, która wyszła z inicjatywą spotkania albo każdy reguluje własną część rachunku.

Pozostałe zasady savoir-vivre

Inne zasady savoir-vivre w Polsce mogą dotyczyć: higieny osobistej, ubioru, punktualności, komunikacji, korespondencji, stosunków biznesowych, korzystania z nowych technologii, czy zachowania w miejscach publicznych oraz obiektach sakralnych.

Utworzone przez
Agnieszka Małyska