Jedną z umiejętności, jaką musi posiąść osoba, która uczy się języka polskiego jako obecnego, jest zgodne z regułami zapisywanie oraz odczytywanie dat. Taka zdolność przydaje się w codziennej komunikacji z innymi ludźmi. Niestety zauważa się, że dość często, nawet u rodzimych użytkowników języka, pojawiają się trudności zwłaszcza w zakresie właściwego czytania dat rocznych. Jak odczytać rok w dacie po polsku? Dwutysięczny czy dwa tysiące – która wersja jest prawidłowa? Sprawdź odpowiedź na to pytanie dotyczące określeń czasu, zapamiętaj przedstawione informacje i wykorzystuj zdobytą wiedzę w praktyce, dbając tym samym o rozwój swojej sprawności językowej.

Jak poprawnie odczytywać daty?

Można odnieść wrażenie, że w XX wieku ludzie doskonale wiedzieli, w którym roku żyją – w większości przypadków potrafili z łatwością zapisać, czy też odczytać datę roczną. Coraz więcej pomyłek w tym obszarze przyniósł XXI wiek. Namieszał już rok 2000, który należy zawsze czytać jako dwutysięczny (niedopuszczalna jest forma: rok dwa tysiące).

Wraz z biegiem czasu było tylko trudniej, ponieważ do głowy wbiło się sformułowanie z 2000 roku. Nadszedł 2001, a w głowach młodszych, jak i starszych osób pojawiła się zagwozdka – dwutysięczny pierwszy czy dwa tysiące pierwszy? Oczywiście ta pierwsza wersja jest niepoprawna. Używane może być tylko to drugie określenie. Rok dwutysięczny był tylko jeden i już się nie powtórzy. Zatem dalej mieliśmy rok dwa tysiące drugi, dwa tysiące trzeci, dwa tysiące czwarty, dwa tysiące piąty, dwa tysiące szósty i tak dalej, aż do teraz, czyli dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku, a nie dwutysięcznego dwudziestego trzeciego.

Zaleca się zapamiętać, że w dacie odmienia się tylko liczebniki porządkowe, czyli jedności i dziesiątki, natomiast liczebniki główne (setki i tysiące) są nieodmienne.

Przykłady poprawnego użycia

 1. Obecnie mamy dwa tysiące dwudziesty trzeci rok.
 2. Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce stwierdzono w dwa tysiące dwudziestym roku.
 3. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej w maju dwa tysiące czwartego roku.
 4. W dwa tysiące dziewiętnastym roku Olga Tokarczuk odebrała Literacką Nagrodę Nobla za 2018 rok.
 5. Papież Jan Paweł II zmarł w dwa tysiące piątym roku.
 6. W dwa tysiące szesnastym roku w Krakowie odbyły się Światowe Dni Młodzieży.
 7. Euro 2012 odbyło się w dwa tysiące dwunastym roku.
 8. Wybory parlamentarne w Polsce odbędą się w październiku dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku.

Jak zapisywać daty?

Jeśli chodzi o zapis daty, nie ma tu większego problemu, ponieważ rzadko kiedy stosuje się słowny zapis roku (zamiast tego powszechny jest cyfrowy). Najczęściej można spotkać się z następującymi formatami:

 • 11.09.2023 r.
 • 11 IX 2023 r.
 • 11 września 2023 r.

Jak ćwiczyć daty na lekcjach?

Nieustannie trzeba pamiętać, że trening czyni mistrza, zatem koniecznością jest utrwalanie materiału, cierpliwe powtarzanie oraz konsekwentne ćwiczenie zapisu i odczytu dat na lekcjach polskiego. Dzięki temu pojawiające się w głowie pytanie – dwutysięczny czy dwa tysiące nie będzie źródłem wątpliwości. Pomóc w tym może wykonywanie chociażby takich kroków, jak:

 • w pierwszej kolejności naucz się podstawowych określeń czasu i pojęć związanych z kalendarzem,
 • doskonal wymowę, praktykując słuchanie poprawnych sformułowań,
 • twórz przykładowe zdania zawierające daty,
 • czytaj i słuchaj materiały edukacyjne w języku polskim,
 • rozwiązuj quizy i łamigłówki.
Utworzone przez
Agnieszka Małyska