Prawidłowa wymowa to kluczowa umiejętność językowa w procesie komunikacji, która bezpośrednio wpływa na efektywność porozumiewania się z innymi ludźmi. Zatem za priorytet trzeba uznać doskonalenie tej zdolności na każdym etapie nauki polskiego, ponieważ bez względu na poziom zaawansowania, zawsze znajdzie się coś do poprawienia w tym zakresie. Ćwicząc właściwą wymowę, należy zwrócić uwagę między innymi na odpowiednie akcentowanie. Jak robić to w poprawny sposób? Gdzie pada akcent w języku polskim? Sprawdź odpowiedź na te pytania, a potem zastosuj zdobytą wiedzę w praktyce!

Akcent w języku polskim współcześnie – podstawowe informacje

Czym jest akcent w języku polskim? Definicja wskazuje, że jest to nacisk na fragment wypowiadanego tekstu (na przykład konkretną sylabę lub wyraz), uzyskiwany poprzez zwiększenie siły wydechu. Warto zdać sobie sprawę z tego, że prawidłowe akcentowanie nie należy do najprostszych zadań, dlatego trzeba poznać obowiązujące zasady i ewentualne wyjątki od reguły, a potem trenować wymowę, trzymając się tej instrukcji. Aktualnie w języku polskim dominuje akcent paroksytoniczny, a więc taki położony na przedostatnią sylabę wymawianego wyrazu.

Co to jest akcent zdaniowy?

Akcent zdaniowy w języku polskim to mocniejsze wymówienie jednego wyrazu lub grupy wyrazów w zdaniu poprzez zmianę wysokości głosu. Posługiwanie się siłą artykulacji ma na celu wyróżnienie określonej części wypowiedzenia, którą uznaje się za najważniejszą pod względem komunikacyjnym, chociażby ze względu na to, że zawiera ona jakąś nową informację. Aby brzmieć naturalnie, co do zasady w języku polskim najsłabszy akcent kładzie się na pierwszy wyraz zdania, a najsilniejszy na ostatni.

Akcent wyrazowy – definicja pojęcia

Natomiast akcent wyrazowy w języku polskim polega na mocniejszym (głośniejszym) wymówieniu jednej sylaby w obrębie wyrazu, jest to zatem swego rodzaju wyeksponowanie jakiejś części słowa za pomocą środków fonetycznych. Jak zostało już wcześniej wspomniane, we współczesnej polszczyźnie prym wiedzie akcent paroksytoniczny (położony na przedostatnią sylabę). Zdarzają się też przypadki, w których można zaobserwować akcent inicjalny (na pierwszej sylabie wyrazu), oksytoniczny (na ostatniej sylabie wyrazu) albo proparoksytoniczny (na trzeciej sylabie od końca).

Co należy wiedzieć o zestrojach akcentowych?

Trzeba też skupić się na zestrojach akcentowych, czyli jednostkach mowy (obdarzonych sensem grupach sylab) posiadających jeden główny akcent. To pojęcie może zarówno odnosić się do pojedynczych wyrazów, jak i połączeń wyrazu akcentowanego ze słowami pomocniczymi, a więc nieakcentowanymi. W praktyce z zestrojami akcentowymi mają do czynienia przede wszystkim fani poezji, ponieważ są one powszechnie stosowane w tego typu tekstach.

Akcent w języku polskim – podsumowanie

Już teraz wiesz, jakie są główne zasady akcentowania w języku polskim. Najważniejsze, żebyś zapamiętał, że najczęściej można spotkać się z sytuacją, w której akcent pada na przedostatnią sylabę wyrazu. W większości przypadków mamy więc do czynienia z akcentem paroksytonicznym. Miej jednak na uwadze, że oczywiście istnieją wyjątki od tej reguły. Uwzględnij też, że w zależności od regionu naszego kraju funkcjonują odmiany polszczyzny, w których czasami użytkownicy danego dialektu posługują się nieco innymi, dość charakterystycznymi metodami akcentowania – dobrym przykładem jest chociażby gwara podhalańska. Powodzenia w dalszej nauce języka polskiego!

Sprawdź >> Polski dla obcokrajowców!

Utworzone przez
Agnieszka Małyska