Jednym z problemów, z jakim po przybyciu do naszego kraju spotkali się uchodźcy z Ukrainy, jest bariera językowa. Choć polski i ukraiński w pewnym zakresie są do siebie podobne, bardzo często nasza mowa nie jest dla nich zrozumiała. Dlatego warto mieć świadomość, że pomoc udzielana osobom z Ukrainy może przyjmować różną postać. Obok wsparcia materialnego, medycznego, czy psychologicznego istotną rolę dogrywa także edukowanie Ukraińców – zwłaszcza w zakresie poprawnego posługiwania się językiem polskim.

W zaistniałej sytuacji nabywanie podstawowych umiejętności lingwistycznych powinno być priorytetem zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Najmłodsi będą mogli wtedy porozumiewać się z rówieśnikami – w szkole, czy środowisku lokalnym. Natomiast dorośli zyskają szansę na znalezienie zatrudnienia oraz łatwiejsze zintegrowanie się ze społeczeństwem i zaaklimatyzowanie się w nowym miejscu.

Trzeba wiedzieć, że w tym przypadku nauczanie języka polskiego jako obcego rządzi się własnymi prawami. Stosowane metody dydaktyczne muszą zostać dostosowane do potrzeb odbiorców, niezbędne staje się również dopasowanie wykorzystywanych materiałów edukacyjnych do poziomu reprezentowanego przez ukraińskich uczniów. Dodatkowo chyba jeszcze nigdy wcześniej, tak dużego znaczenia nie miała konieczność stworzenia na lekcjach serdecznej atmosfery, dającej poczucie bezpieczeństwa i sprzyjającej odnalezieniu się w zaistniałej sytuacji. Jak skutecznie uczyć Ukraińców języka polskiego? Już teraz poznaj i zapamiętaj kilka przydatnych wskazówek.

Podręczniki do nauki języka polskiego dla dzieci z Ukrainy

Prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć z języka polskiego dla Ukraińców – aktualnie jest to jedna z najpopularniejszych form udzielania pomocy uchodźcom. Organizowane kursy tworzone są z myślą o uczniach znajdujących się na różnych etapach edukacyjnych, jednak najczęściej nauczanie odbywa się od podstaw. Na poziomie początkującym znajdują się nie tylko najmłodsi, ale również większość osób dorosłych.

Jakie materiały dydaktyczne należy stosować wobec przedstawicieli tej pierwszej grupy? Podręczniki do nauki języka polskiego dla dzieci z Ukrainy powinny być dostosowane do ich możliwości. Wybierając książkę do nauczania języka polskiego jako obcego dla dzieci, trzeba zwracać uwagę na to, aby poruszała ona ciekawą tematykę i była dopracowana pod względem merytorycznym. Warto, żeby podręcznik dla najmłodszych wyróżniał się atrakcyjną oprawą graficzną i dodatkowymi ćwiczeniami, pozwalającymi sprawdzić swoją wiedzę w praktyce. Ponadto zawarta w nim treść musi być przejrzysta oraz łatwa w identyfikacji.

Zastosowane w tym przypadku metody nauczania muszą zostać przystosowane do wieku dzieci. W końcu inaczej przekazuje się wiedzę przedszkolakowi, a jeszcze inaczej uczniowi szkoły podstawowej. Nauczyciele powinni stawiać na kreatywną naukę poprzez zabawę i przekazywać wiedzę w prosty sposób. Interesującą opcją jest zatem wykorzystywanie interaktywnych gier językowych, czy poznawanie polskich piosenek, wierszyków lub rymowanek. Uwagę dzieci można przyciągnąć także poprzez nowe technologie – informacje wyświetlane na tablicach multimedialnych, nagrania wideo, ćwiczenia on-line, czy aplikacje do nauki języków obcych.

Materiały edukacyjne ze StartPolish

Ucząc Ukraińców języka polskiego, należy zapewnić im dostęp do niezbędnych narzędzi. Wiele wartościowych materiałów znajdziesz właśnie u nas. Przede wszystkim są to podręczniki dla dorosłych obcokrajowców oraz dla dzieci. Ponadto dostępne są zeszyty ćwiczeń pozwalające utrwalać zagadnienia fonetyczne, gramatyczne oraz leksykalne. Dużą popularnością cieszą się również pomoce dydaktyczne: ćwiczenia on-line, zeszyty zabaw dla najmłodszych, zeszyty lektora, czy książki ze słownikiem. Poszczególne materiały edukacyjne ze StartPolish można dopasować do indywidualnych potrzeb, zgodnie ze wskazanym poziomem biegłości językowej – A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2.

Materiały dydaktyczne dla dorosłych

W kontekście nauczania języka polskiego dorosłych Ukraińców za priorytet trzeba uznać dostosowanie sposobu prowadzenia zajęć oraz ich tematykę do panującej sytuacji. Jednocześnie warto zadbać o dobrą atmosferę, która ma motywować do dalszego zdobywania wiedzy. Istotne jest także dopasowanie tempa pracy do rzeczywistych możliwości poszczególnych osób, a więc spersonalizowane podejście.

Najlepiej, aby jak najwięcej mówić po polsku, żeby Ukraińcy mogli usłuchać się z tym językiem. Niezbędne jest także zwracanie uwagi na prawidłową wymowę wyrazów. Kluczowe jest skupianie się na praktycznym zastosowaniu języka polskiego. Trzeba stawiać na rozwijanie zdolności komunikacyjnych ułatwiających porozumiewanie się w życiu codziennym. Powinno to iść w parze ze zdobywaniem podstawowych umiejętności z zakresu rozumienia ze słuchu, mówienia, pisania i czytania. Przydatna jest nauka najpopularniejszych zwrotów i słownictwa z najważniejszych kategorii tematycznych. Dobre rozwiązanie to wielokrotne powtarzanie schematycznych, krótkich konstrukcji oraz wyrażeń, które łatwo zapamiętać, a potem wykorzystać w praktyce. Komunikację werbalną powinna uzupełniać ta niewerbalna, czyli gesty oraz mimika, pozwalające efektywniej przekazywać konkretne informacje i z większą pewnością wchodzić w interakcje z innymi ludźmi.