Błędy gramatyczne w języku polskim to problem, z jakim boryka się wiele osób. Wśród nich są nie tylko uczniowie (także Ci będący obcokrajowcami) znajdujący na różnych etapach edukacji, ale i rodzimi użytkownicy języka, którzy lata nauki już dawno mają za sobą. Obserwacja otaczającej nas rzeczywistości pokazuje, że odstępstwa od podstawowych zasad polskiej gramatyki (świadome lub nieświadome) przytrafiają się w codziennej komunikacji także politykom, dziennikarzom, aktorom, piosenkarzom, jak i zwykłym ludziom (dorosłym, ale też dzieciom). Błędy gramatyczne wynikają z różnych przyczyn – z jednej strony może to być brak wymaganej wiedzy lub niskie kompetencje językowe, natomiast z drugiej strony często powodem są zwykłe zaniedbania i brak staranności w posługiwaniu się językiem polskim.

Co to są błędy gramatyczne? Jakie są ich rodzaje? Na co powinni zwracać uwagę obcokrajowcy uczący się języka polskiego jako obcego, aby nie popełniać tego typu błędów? Już teraz sprawdź odpowiedzi na te pytania!

Błędy gramatyczne – na czym polega ten rodzaj błędów?

W trakcie nauki polskiego, jak i podczas posługiwania się nim w praktyce, można popełniać różne błędy językowe. Dość często spotykane są na przykład błędy gramatyczne zaliczane do grupy błędów wewnątrzjęzykowych. Na czym one polegają? Najprościej rzecz ujmując będą to wszelkie przejawy nieprawidłowego użycia zasad, na których opiera się gramatyka języka polskiego.

Jakie błędy gramatyczne występują najczęściej? Te pomyłki dotyczą zwykle odmiany wyrazów albo budowy zdania. Na tej liście znajduje się chociażby: niewłaściwy rodzaj stopniowania przymiotników, zła odmiana wyrazów, niepoprawna odmiana czasowników lub niedopasowanie go do podmiotu w zdaniu, wybór niewłaściwej formy wyrazu, dobór złego tematu fleksyjnego, niepotrzebne odmienianie wyrazów nieodmiennych, niewłaściwa odmiana nazw własnych, czy tworzenie zdań o nieodpowiedniej strukturze.

A czym są błędy niegramatyczne? Zaprezentowana tu definicja błędu gramatycznego nie obejmuje błędów: ortograficznych, interpunkcyjnych, leksykalnych, frazeologicznych i stylistycznych.

Jak nie popełniać błędów gramatycznych? Punktem wyjścia jest gruntowne zapoznanie się ze wszystkimi zasadami gramatycznymi, jakie rządzą językiem polskim. Później teorię trzeba krok po kroku stosować w praktyce. To jeden ze składników przepisu na to, aby stać się świadomym użytkownikiem języka polskiego.

Błędy gramatyczne – rodzaje

Najczęściej błędy gramatyczne dzieli się na dwie grupy. Pierwsza kategoria to błędy fleksyjne nazywane też morfologicznymi (tj. dotyczące nieprawidłowej odmiany wyrazów, a więc będące naruszeniem ustalonej normy językowej w zakresie fleksji) oraz błędy składniowe określane też jako syntaktyczne (tj. odnoszące się do zaburzeń w budowie wypowiedzenia, a więc polegające na naruszaniu zasad łączenia wyrazów, tworzeniu nieprawidłowej konstrukcji zdania stosowaniu niepoprawnego szyku) – dotyczące związku zgody, rządu i przynależności.

Błędy gramatyczne w języku polskim wpływają na jakość komunikacji, skutecznie ją obniżając i mogą prowadzić do wielu nieporozumień, ponieważ trudniej wtedy dotrzeć do rzeczywistej treści komunikatu, należy więc ich unikać. Choć dla wielu obcokrajowców to prawdziwa zmora, trzeba jak najwięcej ćwiczyć gramatykę, bo to w końcu trening czyni mistrza. Dlatego każda osoba, która uczy się języka polskiego jako obcego powinna zapamiętać zamieszczone powyżej informacje, aby starać się nie popełniać błędów gramatycznych – czy to w mowie, czy w piśmie. Choć ten typ błędów jest dość powszechny, można ograniczyć ich popełnianie poprzez regularną pracę nad swoimi umiejętnościami językowymi.

Utworzone przez
Agnieszka Małyska