Blog

Najnowszy wpis

Andragogika, czyli jak uczą się dorośli?

Każda osoba interesująca się procesami dydaktycznymi, powinna wiedzieć, że pomiędzy nauczaniem dzieci i dorosłych występują znaczne różnice, które bezpośrednio wpływają na wykorzystywane formy oraz techniki przekazywania wiedzy i formułowania komunikatów. Sposób prowadzenia lekcji, zajęć, wykładów, lektoratów, kursów, warsztatów, czy szkoleń musi zostać dopasowany do specyfiki grupy docelowej, inaczej nie będzie możliwe osiągnięcie wytyczonych celów edukacyjnych. […]

3 dni

Czytaj dalej...

Starsze wpisy

Co to jest fonetyka w języku polskim?

Nauka języka polskiego jako obcego obejmuje wiele aspektów. Poszerzając swoje kompetencje językowe, osoby uczące się, muszą skupiać się między innymi na słownictwie oraz gramatyce. Młodsi i starsi uczniowie powinni też krok po kroku wchodzić na wyższe poziomy w zakresie rozumienia ze słuchu, poprawnego pisania, czy czytania za zrozumieniem. Niezwykle ważną rolę, zwłaszcza w bezpośredniej komunikacji z […]

3 dni

Czytaj dalej...

Ćwiczenia on-line

ĆWICZENIA ON-LINE DO PODRĘCZNIKA START 1 https://learningapps.org/view7646322  https://learningapps.org/view7690524  https://learningapps.org/view7690540  https://learningapps.org/view7690595  https://learningapps.org/view7690683  https://learningapps.org/view7696505  https://learningapps.org/view7696552  https://learningapps.org/view7696584  https://learningapps.org/view7697052  https://learningapps.org/view7697096  https://learningapps.org/view7697161  https://learningapps.org/view7697305  https://learningapps.org/view7697464  https://learningapps.org/view7699241  https://learningapps.org/view7699253  https://learningapps.org/view7700030  https://learningapps.org/view7700044 https://learningapps.org/view7700082  https://learningapps.org/view7700104   https://learningapps.org/view7719058  https://learningapps.org/view7719078  https://learningapps.org/view7723267  https://learningapps.org/view7723243  https://learningapps.org/view7719619  https://learningapps.org/view7719666  https://learningapps.org/view7719878  https://learningapps.org/view7719945  https://learningapps.org/view7719967  https://learningapps.org/view7720954  https://learningapps.org/view7720984  https://learningapps.org/view7721034  https://learningapps.org/view7721108  https://learningapps.org/view7721150  https://learningapps.org/view7722186  https://learningapps.org/view7721226  https://learningapps.org/view7721299  https://learningapps.org/view7721374  https://learningapps.org/view7721408  https://learningapps.org/view7721468  https://learningapps.org/view7721494  https://learningapps.org/view7721525  https://learningapps.org/view7721672  https://learningapps.org/view7721725  https://learningapps.org/view7721764  https://learningapps.org/view7723190  https://learningapps.org/view7723359  ĆWICZENIA ON-LINE DO […]

3 dni

Czytaj dalej...

Know-how

Na temat języka polskiego pokutuje opinia mówiąca, że jest on jednym z najtrudniejszych języków świata. Być może jest w tym trochę prawdy… Chcemy się w naszej pracy zmierzyć z tym stereotypem, dlatego podchodzimy do nauki języka kompleksowo: nauczając i tworząc własne materiały. Wypracowałyśmy metodę, która sprawdza się zarówno na lekcjach, jak i przy tworzeniu podręczników: […]

3 dni

Czytaj dalej...

Kursy dla lektorów

W StartPolish prowadzimy również kursy przygotowujące do zostania lektorem języka polskiego. Organizujemy odpowiednio zaprojektowane szkolenia, które pozwolą instytucjom takim jak szkoły, organizacje non-profit oferujące kursy językowe, itd. prowadzenie kursów językowych opartych o najbardziej aktualną wiedze z zakresu dydaktycznego, aby jak najlepiej zadbać o rozwój zawodowy swoich lektorów. Dodatkowo, nasze kursy dla lektorów kierujemy także dla […]

3 dni

Czytaj dalej...