I. PODRĘCZNIK

Dobór materiału leksykalnego:
Dobór materiału komunikacyjnego:
Dobór materiału gramatycznego:
Jasność przekazu prezentowanego materiału:
Kompleksowość:
Szata graficzna:
Jasność poleceń:
Uwagi: