75,00

Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla osób kontynujących naukę na poziomie  A1 lub dla False Beginners.
POZIOM A1 – Beginner Polish
• 10 jednostek lekcyjnych,
• 176 stron,
• ok. 395 słów,
• przeznaczony na około 90 godzin lekcyjnych

Opis

WYBÓR NAUCZANYCH TREŚCI
1) Zawartość leksykalna i komunikacyjna
Określanie czasu metodą nieformalną
Opisywanie dnia i czynności habitualnych
Posiłki i kategorie żywności
Zainteresowania i czas wolny
Miasto i pytanie o drogę
Podróżowanie
Opisywanie planów
Upodobania
Ubrania i zakupy
Rozmowa o pracę
Mieszkanie i meble, wynajmowanie mieszkania
Pogoda
Sytuacje awaryjne: wypadek, kradzież, choroba
Opisywanie wyglądu osób
Stereotypy
Przysłowia
2) Zawartość gramatyczna
Liczba mnoga rzeczowników i przymiotników
Koniugacja czasowników w l.poj i l.mn
Formy jeden, jedna, jedno, dwa, dwie
Z + narzędnik
Przysłówki częstotliwości
Czasowniki ruchu chodzić, jeździć
Zaimki dzierżawcze + pytanie czyj?
Wiedzieć / znać
Czas przeszły
Czasowniki modalne
Konstrukcja żeby
Spójniki
Aspekt
Czas przyszły złożony i prosty
Przymiotniki odrzeczownikowe
Zaimek który
Dopełniacz l.poj.
Czasowniki z rekcją dopełniaczową
Przyimki nad, pod, przed, za, między
Zaimki nieokreślone
START 1 a START 2
Po podręczniku START 1, który jest kompleksowym materiałem do nauki języka polskiego na poziomie A0, wydajemy kolejną część serii – podręcznik START 2. Bazując na materiale wprowadzonym w dziesięciu jednostkach START 1, znacząco rozwijamy wszystkie cztery sprawności językowe.
To co charakteryzuje pierwszy podręcznik, czyli nacisk na automatyzowanie pełnych konstrukcje potrzebne w sytuacjach codziennych, w jakich ma szanse znaleźć się cudzoziemiec, regularne ćwiczenie fonetyki, czy świadomie ograniczona prezentacja zagadnień gramatycznych – jest systematycznie rozwijane w podręczniku START 2.
W pierwszym podręczniku, wprowadzając ucznia w system języka polskiego, świadomie rezygnujemy z niektórych form, koncentrując się na zautomatyzowaniu użycia tych najbardziej frekwencyjnych. Stąd na przykład decyzja o prezentacji jedynie form liczby pojedynczej koniugacji. Natomiast START 2 znacząco rozbudowuje wszystkie umiejętności, jakie zdobył uczeń w pracy z podręcznikiem START 1. Widać to doskonale na przykładzie rozwijania sprawności mówienia. Dzięki wprowadzeniu pewnych drobnych elementów, pozwalamy na większą swobodę w mówieniu i zwiększamy możliwości komunikacyjne ucznia. W rezultacie kładziemy naciski na następujące konstrukcje:
– spójniki
– zaimek który
– wiem / znam
– zaimki pytajne
– muszę, mogę, chcę
– po co? żeby
– już / jeszcze
– podoba mi się…
– ktoś, coś, gdzieś, kiedyś
– można / trzeba
– lepiej / gorzej, więcej / mniej
Wszystkie te elementy wydają się dość łatwe do wprowadzenia, jednak dopiero w sytuacji gdy uczeń dysponuje pewną solidną bazą i poznaje je w jasnym kontekście.

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg