59.00

Wydawca: Start Polish
Ilość stron: 180
Seria: START
Poziom: A1, Beginner Polish
Język publikacji: polski

Start 2. Podręcznik studenta to materiał do nauki języka polskiego jako obcego dla początkujących. Zakłada pracę metodą bezpośrednią, bez języka ojczystego ucznia.  

UWAGA! Pliki audio do pobrania ze strony https://startpolish.pl/pobierz/

 

FLIPBOOK – Co to jest?

Elektroniczna wersja podręcznika z możliwością wyświetlenia na ekranie komputera lub innego urządzenia i powiększenia. Doskonałe narzędzie do pracy z rzutnikiem lub tablicą multimedialną, a także w czasie lekcji on-line.

UWAGA! To nie jest PDF do pobrania. Wersji Flipbook nie można pobrać ani wydrukować.

Kategoria:

Opis

SPIS TREŚCI:

TYTUŁ LEKCJI ZAWARTOŚĆ LEKSYKALNA
I KOMUNIKACYJNA
ZAWARTOŚĆ
GRAMATYCZNA
1. Dzień jak co dzień.
str. 5
– określanie czasu metodą nieformalną
– opisywanie rutynowych czynności
– nazwy posiłków i dań
– pory dnia
– przyimki od… do…, o…
– koniugacja -am, -asz i -em, -esz
– zaimki osobowe w liczbie mnogiej
– odmiana czasowników w liczbie mnogiej
– liczba mnoga rzeczowników
– liczebniki: jeden, jedna, jedno i dwa, dwie
– przyimek z z narzędnikiem
– liczebniki porządkowe 13-24
– fonetyka – geminaty
2. Po godzinach.
str. 23
– nazwy sportów i określanie zainteresowań sportowych
– wyrażanie zainteresowań
– określenia częstotliwości i czynności habitualnych
– proponowanie spotkania
– formy lubię / nie lubię z bezokolicznikiem i biernikiem
– przysłówki częstotliwości i pytanie Jak często?
– interesuję się z narzędnikiem
– lubię z biernikiem
– czasowniki ruchu idę / chodzę, jadę / jeżdżę
– zaimki dzierżawcze w liczbie pojedynczej i mnogiej
– pytanie Czyj?
– wyrażenia typu: idę do sklepu na zakupy
– fonetyka – głoski dz / dzi / dż
3. Czy wiesz,
gdzie jest poczta?
str. 43
– mapa Warszawy
– nazwy dotyczące przestrzeni miejskiej – instytucje
i obiekty
– rezerwowanie i kupowanie biletów
– komunikacja w przestrzeni miejskiej
– opowiadanie o wydarzeniach w przeszłości
– czasowniki wiem i znam
– biernik rzeczowników i przymiotników
– czas przeszły, temu
– pytania – powtórzenie
– akcentowanie regularne vs czas przeszły 1 i 2 osoby liczby mnogiej
4. Chcę podróżować!
str. 61
– słownictwo związane z podróżowaniem
– wyrażanie życzeń i obowiązków
– wyrażanie planów i określanie czasu w przyszłości
– wyrażanie warunku
– kierunki geograficzne
– kartka z pozdrowieniami z wakacji
– odmiana czasowników muszę, mogę, chcę
– odmiana nieregularnych czasowników jeść, iść, móc
w czasie przeszłym
– zdania złożone okolicznikowe celu ze spójnikiem żeby i pytanie Po co?
– spójniki
– czas przyszły prosty
– zdania warunkowe ze spójnikiem jeżeli
– fonetyka – – odmiana czasowników muszę, mogę, chcę
– odmiana nieregularnych czasowników jeść, iść, móc
w czasie przeszłym
– zdania złożone okolicznikowe celu ze spójnikiem żeby i pytanie Po co?
– spójniki
– czas przyszły prosty
– zdania warunkowe ze spójnikiem jeżeli
– fonetyka – dyftongi eu / au eu / au
5. Robimy imprezę!
str. 79
– słownictwo związane z zakupami, działy w sklepie,
kategorie produktów spożywczych,
– opisywanie upodobań Podoba mi się…, Lubię…, bo…
– tworzenie listy zakupów
– sporządzanie menu
– zaproszenie
– przyimek z z narzędnikiem
– przymiotniki odrzeczownikowe
– zaimki wskazujące i względne
– wszystkie czasy (przekształcenia)
– konstrukcje z czasownikami Lubię…, Podoba mi się…, Smakuje mi…
– powtórzenie materiału z lekcji 1-5
– fonetyka – – przyimek z z narzędnikiem
– przymiotniki odrzeczownikowe
– zaimki wskazujące i względne
– wszystkie czasy (przekształcenia)
– konstrukcje z czasownikami Lubię…, Podoba mi się…, Smakuje mi…
– powtórzenie materiału z lekcji 1-5
– fonetyka – głoski sz / rz sz / rz
6. Dziękuję, nie!
str. 97
– upodobania kulinarne i smaki
– ubrania – fasony, rozmiary
– zakupy
– wyrażanie upodobań negatywnych i uzasadnianie opinii (Nie lubię bigosu, bo jest tłusty.)
– rozmowa o pracę
– przymiotniki w liczbie pojedynczej i mnogiej
– zdania warunkowe przyczyny ze spójnikiem bo
– dopełniacz liczby pojedynczej rzeczowników
i przymiotników
– odmiana czasownika umiem
– opozycja umiem, znam, wiem
– fonetyka – głoski ci / si / zi
7. Szukam mieszkania.
str. 113
– meble i pomieszczenia w domu
– opisywanie przestrzeni w domu z użyciem form: stoi, wisi, leży
– poszukiwanie i wynajmowanie mieszkania
– pytanie o drogę i wskazywanie drogi
– kierunki i konstrukcje typu iść prosto, skręcić
w prawo, w lewo
– pisanie emaila prywatnego
– ogłoszenie o wynajmie mieszkań
– przyimki: na, obok, za, przed, pod, nad
– czasowniki z rekcją dopełniaczową: potrzebuję, używam, słucham, uczę się, boję się, szukam
– fonetyka – głoski sz / cz
8. Co za dzień!
str. 127
– opisywanie pogody i zjawisk atmosferycznych
– sytuacje awaryjne (wypadek, awaria samochodu)
– oświadczenie o zdarzeniu drogowym
– awarie (Kran jest zepsuty, nie działa.)
– umawianie się na wizytę i wizyta u lekarza
– części ciała, samopoczucie i choroby
– zakupy w aptece
– czas przeszły czasowników zakończonych na –eć
– zaimek względny który – powtórzenie
– konstrukcje: Boli mnie / bolą mnie… z mianownikiem
– zdania z następstwem czasowym
– fonetyka – utrata dźwięczności na końcu wyrazu
9. Jak ty wyglądasz?!
str. 141
– słownictwo związane z wyglądem i opisywanie osób
– ankieta personalna
– sytuacje awaryjne (kradzież)
– relacjonowanie zdarzeń w czasie przeszłym
– zaimki nieokreślone: ktoś, gdzieś, kiedyś, coś
– podstawowe pary aspektowe
– aspekt w czasie przeszłym
– fonetyka – realizacje dźwięczne i bezdźwięczne głoski rz
10. Polak potrafi!
str. 155
– nazwy narodowości
– charakterystyka Polaków i innych nacji oraz stereotypy
– przysłowia
– ocena własnych kompetencji językowych
– biografia Chopina
– wyrażanie planów
– stopniowanie przysłówków dobrze, źle, dużo, mało
– rodzaje przymiotników – powtórzenie
– odmiana czasownika potrafię i opozycja potrafić, umieć, wiedzieć, znać
– aspekt czasowników c.d.
– czas przyszły prosty
– zestawienie czasów z uwzględnieniem aspektu
– powtórzenie materiału z lekcji 6-10
– fonetyka – różne trudności fonetyczne i tongue twisters
Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *