1(1) 2(1) 3(1)

Maciej Ganczar, kierownik Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, rzeczoznawca MEN ds. podręczników do nauczania języków obcych https://polnischunterricht.de/wp-content/uploads/2013/01/polski_w_niemczech.pdf


Start 1 to podręcznik przeznaczony do nauki języka polskiego na poziomie A0. Książka zawiera 10 tematycznych lekcji i 2 lekcje powtórzeniowe. Na początku warto zwrócić uwagę na kolejność i dobór tematów. Jest ona inna niż w większości podręczników, co jest jego atutem. Po pierwszej lekcji, standardowo dotyczącej formuł powitalnych i pożegnalnych, przedstawiania się, pytania się o samopoczucie i wyrażanie go itd., kolejne lekcje ogniskują wokół konkretnych, typowych i codziennych sytuacji komunikacyjnych (np. pytanie o zawód, zamawianie jedzenia, zakupy w sklepie). Niewątpliwie są to zagadnienia, których znajomość przyda się dość szybko. Dzięki takiemu a nie innemu układowi podręcznika, kursanci są w stanie (już od bardzo wczesnego etapu nauki) podejmować próby mówienia w języku polskim poza klasą.
Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że nastawienie na komunikację było celem, jaki przyświecał autorkom podręcznika. Niezbędne i najważniejsze wyrażenia i zwroty są zawsze prezentowane w dialogach sytuacyjnych. Co więcej, kluczowe sformułowania pojawiają się kilkakrotnie w dialogach, a także są umieszczane w odpowiednich ramkach. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest  automatyczne zapamiętanie istotnych, podstawowych (dla danego zagadnienia) konstrukcji. Ponadto, taki „chwyt” sprawia, że komentarz gramatyczny może zostać sprowadzony do niezbędnego minimum.
Jak już zauważono powyżej, gramatyka jest podporządkowana komunikacji i przemycana przy okazji scenek dialogowych. Brak obszernych i skomplikowanych tabel z koniugacjami czy końcówkami fleksyjnymi koncentruje uwagę ucznia na mówieniu a nie na gramatyce. Tym samym gramatyka języka polskiego, która zazwyczaj spędza sen z powiek naszym kursantom, okazuje się łatwa i przyjemna. Dzieje się tak również dlatego, że prezentowany materiał gramatyczny został dobrze dobrany przez autorki podręcznika. W książce pojawiają się formy regularne, a wyjątki lub  formy nieregularne pojawiają się tylko tam, gdzie jest to nieuniknione (np. formy złote/ złotych, grosze/ gorszy czy lata/ lat).
Kolejnym atutem podręcznika jest zwrócenie uwagi na fonetykę. Ten aspekt nauczania jest niezwykle ważny (szczególnie na początku nauki danego języka). Zaproponowany w podręczniku zestaw samogłosek jest dobry. Moim zdaniem należałoby jedynie do niego włączyć głoski ś i ć, które również sprawiają trudności osobom uczącym się języka polskiego.
Do podręcznika dołączona jest także płyta CD. Wymowa lektorów nie budzi zastrzeżeń. Jest ona poprawna i zawsze staranna. Jedynym minusem (w moim odczuciu) jest czasami zbyt szybkie tempo mówienia, szczególnie podczas pierwszych nagrań.
Za minus podręcznika można też uznać fakt, że nie nadaje się on do samodzielnej nauki. Praca z podręcznikiem wymaga stałego nadzoru lektora.
Mimo to oceniam podręcznik jako ciekawy i bardzo dobrze przygotowany pod względem merytorycznym. Na polskim rynku wydawniczym jest niewiele publikacji dla poziomu A0, dlatego też podręcznik Klubu dialogu świetnie wypełnia tę lukę.

Anna Czerwińska, lektor (Warszawa, 06/2014)


Ogromnie dziekuję za to, że dzięki  podręcznikowi START odzyskałam ochotę i zapał do pracy z moimi  studentami.
START jest rewelacyjny pod każdym względem. Zarówno ja, jak i moi studenci  - jesteśmy wręcz  zachwyceni pracą z tą książka!
Może warto byłoby pomyśleć o możliwosci dystrybucji podręcznika na terenie Niemiec?! Ja już teraz gorąco go polecam wszystkim zainteresowanym nauką języka polskiego!

Agnieszka Bialkowska-Appel, lektor (Niemcy, 05/2014)


Po pierwszym pobieżnym przejrzeniu podręcznika zwróciłam uwagę na jego dużą estetykę, klarowność i przejrzystość - jest kolorowy, wyrazisty i zachęca, by z niego korzystać. Podoba mi się odwołanie do naturalnych sytuacji komunikacyjnych, w jakich znajduje się uczący, internacjonalne słownictwo, które daje poczucie, że już coś w tym języku nie jest obce. Myślę, że dobrym pomysłem dla ucznia jest słowniczek po każdej lekcji. Szczególnie spodobały mi się ćwiczenie wymowy w każdej jednostce lekcyjnej, bo tego jakoś brakowało w innych pomocach do nauki polskiego, a jest to bardzo potrzebne, by obcokrajowiec zaczął odróżniać podobne, czasem dla niego nierozpoznawalne ze słuchu głoski. Fajne są ćwiczenia prowokujące od początku do samodzielnego układania zdań. Na pierwszy rzut oka brakiem wydało mi się ograniczenie koniugacji do liczby pojedynczej, ale teraz myślę, że na poziomie A 0 jest to wystarczające i pozwala szybciej przełamać barierę językową, nie zmuszając do poznawania od razu tak wielu końcówek. Wiadomo, że na początku mówi się głównie w 1,2 i 3 osobie liczby pojedynczej.

Obecnie podręcznik ten jest testowany przez moją uczennicę, która zaczęła przygodę z polszczyzną w końcu listopada ubiegłego roku. Służy jej do powtórek i jest dla niej łatwy, ale przydatny.

Dorota Zagajska, lektor (Kraków 08/04/2014)


Podręcznik do nauki języka polskiego Start 2 jest jedną z najciekawszych publikacji tego typu na rynku i niewątpliwie stanowi znakomitą propozycję dydaktyczną dla każdego lektora pracującego
z cudzoziemcami. Przejrzysty jest układ treści podzielony na dziesięć jednostek tematycznych oraz dwie dodatkowe części służące powtórzeniu i utrwaleniu omawianego na zajęciach materiału.
W podręczniku zgromadzonych zostało wiele ciekawych ćwiczeń służących przyswojeniu prawidłowej odmiany poszczególnych części mowy. Szczególnie trafne jest wyodrębnianie innym kolorem zaimków przy koniugacji, pozwalające w naturalny sposób utrwalać same formy gramatyczne czasowników w poszczególnych osobach.
Przemyślany jest również sposób automatyzowania prawidłowych nawyków posługiwania się językiem polskim, zarówno w obszarze ćwiczeń związanych z nauką prawidłowej wymowy, jak również w czasie przyswajania odmiany czasowników i zaimków oraz przydatnych w komunikacji konstrukcji składniowych.
Na pewno na zajęciach cenne będą ćwiczenia polegające na prawidłowym rozróżnianiu par głosek takich jak: d-dz, dz-dzi, dzi-dż, rz-sz, ci-si-zi, sz-cz. Zaproponowany układ treści pozwala na zajęciach ćwiczyć wszystkie kluczowe umiejętności związane z mówieniem, czytaniem, pisaniem oraz rozumieniem tekstów pisanych i mówionych. Kształceniu tej ostatniej sprawności służy dołączona do książki płyta CD zawierająca bogaty materiał audio uatrakcyjniający każde zajęcia.
Jeszcze ciekawszym rozwiązaniem jest wydanie w formie elektronicznej Zeszytu lektora, umożliwiające przygotowanie na zajęcia dla wszystkich uczestników kursu językowego odpowiedniego zestawu rozsypanek wyrazowych i innych ćwiczeń wprowadzających bardziej interaktywne metody nauczania urozmaicające zajęcia. Dołączone zestawy testów pozwalają na szybką ewaluację oraz dostarczenie cennej dla nauczyciela i uczniów informacji zwrotnej
o uzyskiwanych efektach nauczania.
Bardzo atrakcyjna jest szata graficzna książki oraz sposób rozmieszczenia poszczególnych ćwiczeń, dialogów oraz tabelarycznych zestawień odmiany różnych części mowy. W książce trudno dopatrzeć się jakichkolwiek słabszych stron. Można by jedynie zastanowić się, czy nie zastąpić imion obcego pochodzenia takich jak np. Katie, Tom, Greg typowo polskimi, by w ten sposób bardziej naturalnie eksponować realia naszej rzeczywistości.
Reasumując, w roku szkolnym 2013/2014 miałem przyjemność pracować na zajęciach w Szkole Języka Polskiego w Tarnopolu z podręcznikiem oraz zeszytem lektora Start 1, które przysłane zostały do naszej placówki w ilości 10 sztuk przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Możliwość zapoznania się oraz przetestowania podręcznika Start 2 na zajęciach indywidualnych upewniły mnie, że dobrą decyzją było złożenia kolejnego zamówienia tym razem na 10 podręczników Start 2 na rok szkolny 2014/2015.

Dariusz Markiewicz, lektor w Szkole Języka Polskiego przy Polskim Towarzystwie Kulturalno-Oświatowym w Tarnopolu na Ukrainie (25/03/2014)


Od kilku lat w pełnym wymiarze godzin pracuję jako lektorka języka polskiego. Udzielam lekcji indywidualnych, uczę także grupy. Przez pierwsze lata pracowałam, korzystając głównie z podręcznika Hurra, wydawnictwa krakowskiego. Obecnie pojawił się podręcznik Start 1 Klubu Dialogu i postanowiłam rozpocząć pracę z nowym podręcznikiem.

Uważam, że jest to bardzo dobry i wyróżniający się na rynku podręcznik dla dorosłych, ale także dla młodzieży, gdyż z nią także poczyniłam pierwsze próby korzystania z podręcznika.
Sytuacje komunikacyjne przedstawione w podręczniku są codzienne, z życia wzięte. Zawartość leksykalna i komunikacyjna jest dobrze wyważona w stosunku do zawartości gramatycznej. W przypadku rozpoczęcia nauki i kursu "survival" uczniów interesuje podstawowy zakres gramatyki, czego żaden podrecznik na rynku polskim nie brał pod uwagę. Tu, gramatyka jest odpowiednio "dawkowana", co pozwala studentom nie zniechęcić się do podręcznika na początkowym etapie.
Bardzo przydatne są strony poświecone fonetyce, wymowa bowiem jest trudnością nie tylko podczas pierwszych lekcji nauki języka polskiego. Podobnie przydatny okazuje się Słownik po każdym rozdziale: pozwala on uczniowi powtórzyć i utrwalić słowa, jakich się nauczył, ale także wpływa dopingująco, pokazując, ile nowych słów przybyło w jego słowniku. Ćwiczenia sytuacyjne są doskonałym sprawdzianem, podobnie jak ćwiczenia kontrastujące. Klarowne są również "konstrukcje".
Układ graficzny podręcznika jest bardzo przejrzysty, jest dużo ilustracji, a także, co wbrew pozorom znaczące, miejsca na wypełnienie ćwiczeń, jego brak którego zawsze przeszkadzał uczniom w przypadku innych podręczników.
To ważne, że układ podręcznika pozwala pracować na nim dokładnie przez jeden rok szkolny. Rozdziałów jest dziesięć, co znakomicie wpisuje się w dziesięć miesięcy roku szkolnego. O ile w przypadku poprzednich podręczników, na jakich pracowałam, żadnego nie można było wykorzystać przez rok, a praca z każdym ciągnęła się w nieskończoność, co było demotywujące dla ucznia, tutaj student obserwuje własny postęp w miarę kolejnych rozdziałów i ma poczucie zakończenie określonego okresu nauki i poziomu "survival" po zakończeniu pracy z podręcznikiem.

Bardzo wygodny jest fakt, że książka jest podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń w jednym.

Znakomitym dodatkiem jest płyta CD, która niezwykle pomaga w nauce.

Jeśli chodzi o niedociągnięcia, dodałabym do każdego rodziału po jednej stronie ćwiczeń utrwalających i to takich, jakich w książce nie ma, im bardziej bowiem różnorodnie, tym ciekawiej i pełniej. Tych jest jednak za mało i nauczyciel musi przygotować wiele własnych. Szczególnie niektóre rozdziały tego wymagają. W podsumowaniu po lekcji dziesiątej nie powinny sie znajdować takie same ćwiczenia jak wcześniej, np. 2a str. 10.11. Dodałabym także w książce lub jako dodatek specjalny tablicę z zebranymi czasownikami, które są nieco rozproszone w książce, np znajdują się w podsumowaniu lekcji piątej i w ramach lekcji siódmej. To uporządkowałoby wiedzę ucznia.

Generalnie uważam, że ksiażka wypełniła niszę na rynku podręczników tego typu i z niecierpliwością czekam na kolejne podręczniki serii. Kompleksowa oferta zawarta w podręczniku wpływa na dużą efektywność nauki.
Czy wydawnictwo nie pokusi się o podręcznik dla dzieci? Uczę także dzieci i w tym zakresie sama przygotowuję wszystkie materiały, ponieważ nowoczesnego podręcznika dla dzieci uczących się języka polskiego jako obcego po prostu brak.

Izabela Górnicka-Zdziech, lektorka


Finally a manual to learn polish which treats the difficult grammar points in a clear way.
I had read start from KLUB DIALOGU and found interesting, well presented, clear illustrations of the difficult points but not in a childish way.
However Start 1 covered well the basic grammar points but was not really sufficient for a student to feel comfortable asking basic questions. Start 2 answers most of these needs. It covers more ground and the
grammar points are even explained in a clearer way than Start 1, this is an achievement.
Both manuals need additional vocabulary and I sincerely hope that Start 3 will have the same clarity and focus now on using the learnt grammar and acquiring more vocabulary.
Overall the best teaching manuals I have seen for polish and I am looking forward to use Start 3

Bernard K. Brusselsuczeń (11/2013)


„Seria Start to nowoczesny podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokrajowców, na poziomie A0 (Start 1) i A1 (Start 2). Każda część składa się z książki dla ucznia i zeszytu lektora. W książce dla ucznia jest 10 lekcji ( + 2 lekcje powtórkowe: po piątej i po dziesiątej lekcji). W zeszycie lektora, oprócz zwięzłego komentarza do poszczególnych lekcji, są 2 testy z komentarzem, gry i dodatkowe ćwiczenia oraz teksty nagrań.

Podobnie jak inne obecnie wydawane podręczniki, seria Start na pierwszym miejscu stawia umiejętności komunikacyjne potrzebne w sytuacjach życia codziennego. One są priorytetem, natomiast gramatyka pojawia się jako ich uzupełnienie. Odpowiedni dobór materiału i jego konstrukcja ma ponadto zachęcać uczniów do samodzielnego odkrywania reguł gramatycznych.

Na uwagę zasługuje kilka oryginalnych cech podręcznika Start.

- Cały materiał dla ucznia zawarty jest w jednym tomie; nie ma osobnego zeszytu ćwiczeń. Zakłada się, że uczeń już na lekcji ma być doprowadzony do opanowania przewidzianej porcji materiału. Służy temu odpowiednio skonstruowany ciąg ćwiczeń.

- Nowy materiał wprowadzany jest najczęściej przez krótkie dialogi, z reguły 3, które uczeń poznaje najpierw tylko z nagrania. Pierwszym zadaniem jest powiązanie każdego dialogu z odpowiednim obrazkiem, ilustrującym daną sytuację komunikacyjną. Drugim - uzupełnianie luk w dialogu. Wtedy uczeń ma już przed oczami tekst – tekst z dziurami. Co ważne: ma też zbiór słów do uzupełnienia, więc koncentruje się tylko na właściwym wyborze. Potem następują dalsze ćwiczenia na rozumienie, w szczególności składanie tych dialogów z rozsypanych kwestii. I na koniec czytanie dialogów na role.

- Strony podręcznika nie są przeładowane materiałem. Jest to rzadkość w dzisiejszych czasach, kiedy to autorzy podręczników na jednej stronie starają się zmieścić jak najwięcej rzeczy. Tu w Starcie na jednej stronie uczeń ma dwa, trzy czy cztery zadania, co sprzyja koncentracji. Nie ma nadmiaru ilustracji, proporcje między ilością tekstu i ilustracji są moim zdaniem dobrze wyważone. Warto też dodać, że czcionka, przy całym swoim zróżnicowaniu jest w głównych partiach tekstu wystarczająco duża. W szczególności w ćwiczeniach, gdzie nie brakuje miejsca na wpisywanie odpowiedzi czy jakichkolwiek uzupełnień.

- Autorki założyły od pierwszej lekcji pracę metodą bezpośrednią (bez uciekania się do języka pośredniego), i konsekwentnie do tego nie ma na stronach podręcznika napisów czy objaśnień wymagających przetłumaczenia (np. dotyczących zawartości lekcji czy gramatyki). Polecenia takie jak „Proszę czytać”, „Proszę pisać”, „Proszę słuchać” itp. wyrażane są prosto: ikonami.

-  Ciekawe są strony tytułowe lekcji. Pozwalają na wstępne zapoznanie się ze słownictwem lekcji i jego wymową, wymagając równocześnie aktywnego zachowania ucznia. I nie chodzi tu tylko o powtarzanie na głos nowych słówek czy też domyślanie się znaczenia i wskazywanie odpowiedniego obrazka; w dalszych lekcjach uczeń zapraszany jest nieraz do uzupełnienia fragmentów napisu, konstrukcji czy zdania właśnie już na stronie tytułowej.

- Po każdej lekcji, na ostatniej jej stronie, jest lista nowych słów z tej lekcji, a obok miejsce na wpisanie ich znaczenia. I tu znów chodzi o aktywizację ucznia: słowniczek pomyślany jest jako zadanie. Zadanie nietrudne, które uczeń może wykonać bądź na końcu lekcji, bądź w domu.

Dla nauczyciela ogromną zaletą podręcznika jest to, że umożliwia on prowadzenie lekcji jako ciągu urozmaiconych zadań, ułożonych zgodnie z zasadą gradacji trudności i prowadzących do opanowania, na lekcji, przewidzianej porcji materiału. Dla mnie praca z podręcznikiem Start 1 jest przyjemnością. Była też źródłem satysfakcji, gdy studenci napisali oba testy z bardzo dobrym wynikiem.

I jeszcze słówko o motywacji ucznia do nauki trudnego przecież dla nich języka polskiego. Dużo ćwiczeń jest na tyle prostych, że początkującego nie zniechęci, a przy tym wystarczająco urozmaiconych i atrakcyjnych (też graficznie), by nie znużyć. Należy też wspomnieć o nauce wymowy. W każdej lekcji jest jedna osobna strona poświęcona jakiemuś zagadnieniu fonetycznemu. Wykonując wskazane zadania uczeń przechodzi od fazy słuchania i powtarzania, poprzez samodzielne głośne czytanie, do ćwiczeń wymagających rozróżniania ze słuchu, a na koniec wraca jeszcze do artykulacji wyrazów, tym razem o większym stopniu trudności.
I na zakończenie jeszcze jedna uwaga. Część druga serii (Start 2), która właśnie się ukazała, wydaje się nie ustępować jakością i atrakcyjnością części pierwszej, co jest rzadkością w przypadku podręczników do nauki języków obcych.”

Dr Anna Łojasiewicz, lektorka języka polskiego i francuskiego na Wojskowej Akademii Technicznej (1/10/2013)


„Miałam okazję pracować z podręcznikiem Start 1. Jego układ jest bardzo logiczny i usystematyzowany, a przez to zrozumiały dla ucznia, który uczy się od podstaw metodą bezpośrednią. Bardzo praktyczne są stosowane w książce komendy "Proszę słuchać, czytać, pisać...". Ułatwiają one nie tylko pracę ucznia, ale też prowadzenie lekcji przez nauczyciela. Uczniowie bardzo lubią ćwiczenia fonetyczne, które znajdują się na końcu każdej lekcji. Po wprowadzeniu fonetyki uczniowie zwracają większą uwagę na prawidłową wymowę i jest ona zauważalnie lepsza po wykonaniu ćwiczeń fonetycznych. Korzystając z podręcznika, uczniowie na mają typowych lekcji gramatyki, a i tak uczą się mówić poprawnie gramatycznie stosując konstrukcje zawarte w książce, niezbędne do prawidłowej komunikacji.
Wielkim plusem jest Zeszyt Lektora. Dzięki niemu lekcje przebiegają sprawnie i logicznie. Zeszyt lektora zawiera 2 testy sprawdzające przyswojoną przez ucznia wiedzę, dzięki czemu można ocenić postępy w nauce. Natomiast gry i ćwiczenia z Zeszytu Lektora są dodatkowym urozmaiceniem lekcji. Zawarte w Zeszycie teksty nagrań, znajdującej się na załączonej płycie CD mogą służyć jako materiał uzupełniający. Pracując z podręcznikiem Start 1 nie potrzeba wiele czasu na przygotowanie lekcji i nie traci się czasu na poszukiwania materiałów z różnych źródeł. Podręcznik sam w sobie jest urozmaicony i jednocześnie zawiera kwintesencję materiału do nauki języka polskiego na poziomie podstawowym.”

Hanna Furley, lektorka jęzka polskiego w Fundacji Ocalenie (1/10/2013)


„Podręcznik bardzo logicznie uporządkowany. Jedyny podręcznik, dla osób, które nigdy wcześniej nie zetknęły się z językiem polskim. Dialogi odzwierciedlają typowe sytuacje, w jakich może się znaleźć osoba przebywająca pierwszy raz w Polsce.
Ćwiczenia są ułożone w taki sposób, że praktycznie nie potrzeba wychodzić z materiałem poza podręcznik. Gry z zeszytu lektora są bardzo pomocne w celu utrwalenia materiału "na wesoło".
Szata graficzna może jest trochę uboga, ale to pomaga skupić się uczniom na konkretach i szybko znajdować informacje o których zapomnieli. Pomocne są też proste tabele gramatyczne w lekcji podsumowującej (lekcja 5 i 10)”

Aleksandra Żołądek, lektor (2/2/2012)


„Podręcznik Start 1 jest skonstruowany w sposób przejrzysty i logiczny. Umiejętności są nabywane przez ucznia stopniowo i pozwalają na dokładne utrwalenie materiału. Ponadto ćwiczenia są różnorodne, co urozmaica pracę z tym produktem. Podręcznik zawiera treści związane z kulturą polską i innych krajów, dzięki czemu motywuje uczniów do komentowania rzeczywistości, w której żyją oraz opowiadania o swoich korzeniach.”

Aleksandra Potocka, lektor (2/2/2012)

I have been working with the book “Start 1” and the editors for a while and have found both the book and the instruction to be of the highest quality.
“Start 1” is well organized, clear and interesting - very helpful on your way to learning conversational Polish for a variety of purposes quickly and easily.

Jan-Philipp Görtz, Director International & Government Affairs, Deutsche Lufthansa AG, Berlin (18/8/2010)